Kinta mokymosi Alytaus muzikos mokykloje kaina

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. kils Alytaus muzikos mokyklos teikiamos formalųjį švietimą papildančio vaikų ir neformaliojo švietimo (vaikų ir suaugusiųjų) programų ir kitų mokamų paslaugų kainos. Tiesa, kaina didės nežymiai – nuo 1 iki 4 Eur.
Didinti minėtų paslaugų kainas tenka siekiant gerinti ugdymo aplinkos kokybę ir aprūpinti mokinius reikiamais muzikos instrumentais, kurių remonto ir priežiūros paslaugų kainos nuolat auga.
Kainos kils neformaliojo vaikų, suaugusiųjų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo visų muzikos instrumentų (styginiai, pučiamieji, klavišiniai ir liaudies instrumentai), vokalo ir muzikavimo grupėje programas lankantiems mokiniams ir suaugusiems.
Ankstyvasis muzikinis ugdymas 3–7 metų vaikams ir muzikinio ugdymo 1–2 metų programa 5–7 metų amžiaus vaikams (be integruoto muzikos instrumento pažinimo) nuo rugsėjo 1 d. turėtų kainuoti 7,00 Eur (iki šiol kainavo 6 Eur). Muzikinio ugdymo 1–2 metų programa 5–7 metų amžiaus vaikams (su integruotu muzikos instrumento pažinimu) – 13,00 Eur (iki šiol kainavo 11 Eur). Pradinio, pagrindinio ir pagilinto formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa birželio– rugpjūčio mėnesiais kainuotų 15,00 Eur (iki šiol kainavo 11 Eur), Pagilinto muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programa – 4,00 Eur (iki šiol kainavo 3 Eur). Keistųsi Programos, papildančios pagilinto muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programą, birželio–rugpjūčio mėnesiais kaina. Ji didėtų 1 Eur – nuo 3 iki 4 Eur. Muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) programos kaina kiltų nuo 20 iki 24,00 Eur. Pradinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos ir Pagrindinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos kainos liktų nepakitusios ir kainuotų 15,00 Eur. Muzikos instrumentų nuoma (akordeonas, fisharmonija, fleita, išilginė fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, baritonas, tūba, valtorna, birbynė, lumzdelis, kanklės, smuikas, altas, violončelė, būgnas, ukulėlė, gitara, ksilofonas) brangtų 1 Eur nuo 2 iki 3 Eur, pianino – nuo 3 iki 4 Eur. 1 Eur daugiau tektų mokėti ir norintiems išsinuomoti mokyklos mokinių tautinį kostiumą. Ši paslauga kainuotų ne 2, o 3 Eur.
Keistųsi ir šalies mastu organizuojamų renginių (kai juose dalyvauja asmenys iš kitų savivaldybių) dalyvio mokestis. Jis brangtų 2 Eur ir kainuotų 5,00 Eur. Šalies mastu organizuojamų konkursų tarptautinių festivalių ir tarptautinių konkursų mokestis liks nepakitęs – atitinkamai 8 ir 15 Eur.
Padidinus išvardytų programų ir paslaugų kainas Alytaus muzikos mokyklai papildomai pavyktų surinkti apie 15 tūkst. Eur. Šias lėšas mokykla galėtų panaudoti ne tik transporto paslaugoms ir gabių mokinių dalyvio konkursuose mokesčiams apmokėti, bet ir – įsigyti trūkstamas mokymo priemones – 2 interaktyvias lentas, 10 kompiuterių, teatro programai dekoracijas, atnaujinti 3 pianinus. Mokykla taip pat galėtų pasirūpinti lauko scenos stogo projektu ir įrengti patį stogą bei tvorą nuo miško pusės.
Per mokslo metus mokestis už mokslą mokykloje ir instrumentų nuomą sudaro apie 60 tūkst. Eur. Alytaus muzikos mokykla iš šių lėšų sumoka komunalines paslaugas, IT ir programų, apsaugos kamerų, TAMO ir kitą priežiūrą, perka transporto paslaugas mokiniams į konkursus, festivalius, kitus renginius pavežti, apmoka kvalifikacijos lėšas mokytojams ir darbuotojams, perka vadovėlius, muzikos instrumentus, jų dalis, apmoka jų remonto išlaidas. Vieno mokinio ugdymo kaina, tenkanti savivaldybei, yra 127,99 Eur (be aplinkos išlaikymo išlaidų).
Paskutinį kartą Alytaus muzikos mokyklos teikiamų paslaugų mėnesio mokesčio dydžiai Alytaus miesto savivaldybės tarybos buvo nustatyti 2017 m.

Alytaus miesto savivaldybės informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą