Alytaus miesto savivaldybės taryba pritarė VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ likvidavimui


Ketvirtadienį Alytaus miesto savivaldybės taryba pritarė VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ likvidavimui. Viešoji įstaiga savo veiklą turės nutraukti iki š. m. rugsėjo 1 d. Įstaigos likvidatore paskirta jos direktorė Jolanta Sovienė.

Nors VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ sėkmingai vykdo jai priskirtą veiklą, tačiau didžioji veiklos dalis, t. y. apie 80 proc. įstaigos pajamų, yra gaunama tiesiogiai finansuojant iš savivaldybės biudžeto, o pagal galiojančius teisės aktus šios įstaigos veikla negali būti tiesiogiai finansuojama. Tai konstatavo ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2017-04-25 ataskaitoje.

VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ įsikūrusi Studentų g., kur turi atskirtą pastatą su administracinėmis, gamybinėmis patalpomis ir garažais. Šiuo metu įstaigoje dirba 26 darbuotojai. Įstaiga vykdo šias funkcijas: saugo, naudoja ir prižiūri Alytaus miesto parkų, miškų, skverų, rekreacinių teritorijų želdinius, gėlynus, kitą sumedėjusią ir žolinę augmeniją, šiose teritorijose esančius infrastruktūros objektus. Rūpinasi parkuose ir kitose rekreacinėse teritorijose esančių vertingų gamtos, kraštovaizdžio, kultūros paveldo objektų ir kompleksų išsaugojimu bei atkūrimu. Vykdo kraštovaizdžio formavimo, ugdomuosius, sanitarinius miškų kirtimus, Alytaus miesto paplūdimių ir maudyklų priežiūrą, koordinuoja miesto viešojo transporto veiklą. Likvidavus šią įstaigą bus ieškomi paslaugų teikėjai taip, kaip numato Viešųjų pirkimų įstatymas.

Pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybai teiktą aiškinamąjį raštą planuojama, kad bus plečiama UAB „Alytaus butų ūkis“ veikla ir ši įmonė galės atlikti iki šiol VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ vykdytus darbus. Šiuo metu Alytaus butų ūkis organizuoja nuomos mokesčio surinkimą ir pervedimą į savivaldybės sąskaitą. Vykdo prevencinį darbą su nemokiais nuomininkais, organizuoja skolų išieškojimą, bendradarbiauja su vandens, elektros ir dujų tiekėjais, organizuoja avarinių situacijų likvidavimą. Atlieka bendro naudojimo patalpų remonto darbus. Administruoja apie 100 daugiabučių gyvenamųjų namų. Prižiūri daugiabučių namų aplinką ir planuoja šią veiklą plėsti, vykdo kitas funkcijas. Alytaus butų ūkyje dirba 72 darbuotojai. Sujungus abi įmones tikėtina, kad papildomai priimamų darbuotojų skaičius būtų derinamas, jų reikėtų mažiau, be to, būtų užtikrinamas tolygesnis darbo paskirstymas, dalies darbuotojų darbas būtų nuolatinis.

Alytaus miesto savivaldybės informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą