Projektinė iniciatyva „Tau, Alytau“: kokiems projektams skirtas finansavimas?

Alytaus miesto savivaldybė paskirstė lėšas projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ projektams. 

Praėjusių metų lapkritį savivaldybei pakvietus alytiškius teikti projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ paraiškas kultūros, sporto, švietimo, jaunimo sričių projektų finansavimui gauti, per šiek tiek daugiau nei mėnesį sulaukta 106 paraiškų. Finansavimas skirtas 32 projektams – jiems iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto skirta 150 tūkst. Eur.
Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ projektų kokybės ir naudos vertinimo komisijos pirmininkės Neringos Rinkevičiūtės, finansuotini projektai surinko tikrai aukštus vertinimo balus: nuo 80 iki 91 (iš galimų maksimalių 100 balų), o atskirose dalyse, pvz. sporto, mažiausia surinkta finansuotino projekto balų suma yra net 85,5. Kiekvieną projektą vertino du komisijos nariai, kurie nežinojo, su kuo poroje vertina vieną ar kitą projektą. Džiugu tai, kad finansuotus projektus komisijos nariai vertino beveik vienodais balais – tai reiškia, kad projektus ir jų naudą bendruomenei komisijos nariai vertino vienodai. Didžioji dauguma pateiktų projektų, anot N. Rinkevičiūtės, buvo tęstiniai, vykstantys metai iš metų, tačiau džiugu, kad atsirado ir naujų, kurių įgyvendinimas parodys, ar jie reikalingi miesto bendruomenei. Komisija apgailestauja, kad finansuoti pasiūlyta tik 30 proc. nuo visų projektų, tačiau tai ribojo miesto biudžete priemonei skirti finansiniai ištekliai.
Daugiausiai projektinių lėšų – iki 10 tūkst. Eur – gali gauti VšĮ Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“ kūrybinei veiklai įgyvendinti ir šokių studija „Aušrinė“ tarptautinio šiuolaikinio šokio festivaliui „Kalbame šokiu“ organizuoti. Kiek mažiau – 9 500 Eur – gali būti skirta asociacijos „Nemunaičio stovykla“ projektui „Auk. Pažink. Kurk.“ 9 340 Eur skiriama Alytaus futbolo klubui – salės futbolui populiarinti ir plėsti Alytaus mieste ir apskrityje, 8 900 Eur – Alytaus miesto orientavimosi sporto klubui „Dainava“ – orientavimosi sporto plėtrai Alytaus mieste, atstovavimui respublikinėse ir tarptautinėse varžybose, orientavimosi sporto čempionatams ir taurės varžyboms organizuoti.
Tiksli kiekvieno projekto finansuotina suma bus numatyta projekto finansavimo sutartyje.
Išsamią informaciją apie projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ lėšomis finansuojamus projektus rasite https://va.alytus.lt/default.aspx?Id=3&DocId=59735

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą