Kaip gyventojams tvarkyti atliekas COVID-19 plitimo grėsmės laikotarpiu?

Komunalinių atliekų tvarkymas yra nenutrūkstama veikla. Ji privalo vykti karantino laikotarpiu, tačiau yra keletas svarbių dalykų, kuriuos turėtų daryti visi gyventojai, kad užtikrintų savo ir atliekas tvarkančių žmonių saugumą.

Karantino laikotarpiu atliekas prašome tvarkyti atsakingiau. 

Namuose susidarančias komunalines atliekas reikia ir toliau rūšiuoti ir išmesti į šalia namų esančius atliekų surinkimo konteinerius. Naujovė yra ta, kad koronavirusinės infekcijos plitimo laikotarpiu panaudotas higienines servetėles, vienkartines nosines, tualetinį popierių (jei nėra techninių galimybių jo išmesti į kanalizacijos sistemą), apsaugines kaukes, vienkartines pirštines ir kitas panašaus pobūdžio komunalines atliekas reikia mesti į atskirą maišą. Pripildytas maišas turi būti įdedamas į papildomą maišą, sandariai užrišamas ir išmetamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Rekomenduojama į papildomą maišą sudėti ir atskirai rūšiuojamas pakuočių (popieriaus, plastiko, metalo) atliekas, jas išmesti į pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.
Tai rekomenduojama daryti dėl to, kad virusai, patekę ant tokių atliekų paviršiaus, būtų lokalizuoti ir nepasklistų tarp kitų konteineryje esančių atliekų, t. y. svarbu atliekas tvarkančių asmenų saugumui užtikrinti.
Karantino laikotarpiu ypač svarbu, kad atliekos būtų išvežamos laiku pagal nustatytą grafiką. Gyventojus prašome bendradarbiauti – neužstatyti privažiavimų prie konteinerių, šalia jų nepalikti didžiųjų atliekų ir nesudaryti kliūčių atliekoms išvežti.

Kaip tvarkyti atliekas besigydantiems namuose?

Gyventojai, kurie nuo koronaviruso infekcijos gydosi namuose, turi griežtai laikytis izoliacijos ir patys nenešti atliekų į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Besigydantys nuo COVID-19 infekcijos asmenys komunalines buityje susidarančias atliekas turi mesti į atskirą maišą. Pripildytą maišą įdėti į specialų papildomą antrąjį nepralaidų skysčiams, atsparų plyšimams, geltonos spalvos maišą ir nedelsiant išnešti už durų, neišeidami iš izoliavimo patalpos. Jei yra galimybė, atliekų maišus laikinai galima sudėti balkone. Maišus su atliekomis į mišrių komunalinių atliekų konteinerį gali išnešti asmenys, kurie besigydančiam namuose asmeniui pristato maistą ir kitas būtinąsias priemones.
Maišą su atliekomis reikia išnešti mūvint vienkartines pirštines, o išmetus atliekas, pirštines nusimauti, išmesti į konteinerį ir dezinfekuoti rankas tam skirta dezinfekavimo priemone.
Asmenis, kurie prižiūri besigydančius namuose ligonius, geltonos spalvos maišais gali aprūpinti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Tokie maišai nemokamai platinami Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose Alovės g. 6, Putinų g. 3A, Alytuje bei Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės seniūnijoje, Alytaus rajone.

Kaip tvarkomos surinktos atliekos?

Atliekos iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių, tarp kurių yra ir iš gyventojų, besigydančių namuose, surinktos atliekos, vežamos į mechaninio apdorojimo įrenginius. Juose atskirai mechaniniu būdu atrenkami specifiniai geltonos spalvos maišai su besigydančių namuose asmenų surinktomis atliekomis ir jos saugiai sutvarkomos – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras planuoja jas išvežti sudeginti.
Darbuotojai, dirbantys mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose, privalo dėvėti apsaugines priemones (respiratorius, pirštines ir t. t.). Tokias pat priemones turi dėvėti ir atliekų vežėjai. Taip pat vežėjai šiuo laikotarpiu turi kuo dažniau plauti ir dezinfekuoti kolektyvinius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

Ką daryti su didelių gabaritų atliekomis?

Didelių gabaritų atliekas Alytaus miesto gyventojai vis dar gali pristatyti į Didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, tačiau prašoma gyventojų, jeigu yra galimybė, stambiąsias atliekas atiduoti pasibaigus karantino laikotarpiui, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėmis šiuo metu naudotis tik esant būtinam atvejui. Jeigu yra būtinybė atliekas priduoti dabar, tai daryti reikia laikantis saugumo priemonių – dėvint kaukę, mūvint pirštines, laikantis saugaus atstumo nuo aikštelės darbuotojo.
Prasidėjo padangų keitimo sezonas. Karantino laikotarpiu dauguma žmonių mažai keliauja, todėl rekomenduojama padangų keitimą atidėti vėlesniam laikui, nevežti dėvėtų padangų į aikšteles, nes jų priėmimas aikštelėse karantino laikotarpiu laikinai sustabdytas. Tai padaryta siekiant maksimaliai apsaugoti aikštelių darbuotojus bei lankytojus nuo galimo užkrato, kadangi priduodant padangas reikalinga pildyti nustatytos formos dokumentus.
Visas senas, naudoti netinkamas padangas privaloma palikti ten, kur įsigyjamos naujos, arba palikti autoservisuose, kur jos montuojamos.
Karantino metu laikinai uždaryti ir daiktų keitimosi ir paruošimo naudoti pakartotinai punktai „Mainukai“.

Saugokime save ir vieni kitus!

Alytaus miesto savivaldybės informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą