Melioracijos darbams Lazdijų rajone papildomai skirtas 281 tūkstantis eurų

Melioracijos statinių remontui ir priežiūrai Lazdijų rajone papildomai skirta 281 tūkstantis eurų. Būtent tokia suma skirta Žemės ūkio ministro įsakymu. Lėšos bus skiriamos tvenkinių hidrotechnikos statinių bei kitų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos sistemų avarinių gedimų remontui bei melioracijos grioviuose esančių drenažo žiočių ir hidrotechnikos statinių priežiūrai, griovių šlaitų ir pagriovių šienavimui, krūmų kirtimui, dugno valymui iki projektinio gylio sąnašų kaupimo vietose. Lazdijai – žemdirbių kraštas, tad kiekvienas žemės ūkiui skirtas euras itin svarbus.

 

Primename, kad asociacijos „Noragėlių melioracija“ melioracijos projektui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ skirta 590 tūkst. eurų. Bendra minėto projekto vertė – 738 tūkst. eurų su PVM. Gauta paramos suma sudaro 80 proc. projekto vertės, 15 proc. skirta iš savivaldybės biudžeto ir likusius 5 proc. įsipareigoję padengti asociacijos nariai.

Lazdijų rajono savivaldybės inf. 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą