Padangų gaisro paveiktos teritorijos atsigauna

Siūloma leisti gyventojams atnaujinti gyvulių auginimą, jų bandų atkūrimą, gyvulių įsigijimą. Naminių paukščių, ypač vištų laikytojams rekomenduojama atnaujinti paukštidžių gruntą, kai kur – atlikti tyrimus dėl galimos dioksinų taršos.

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, vicemerė Dalia Kitavičienė, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė ir Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stasys Supranavičius šiandien susitiko su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento patarėju, pavaduojančiu departamento direktorių, Jonu Vaikšnoru.

Aptarta, kaip vyksta Alytaus rajono kaimų, nukentėjusių per praėjusiais metais UAB „Ekologistika“ kilusį padangų gaisrą, teritorijose naudojamo geriamojo vandens, augalinio ir gyvūninio maisto, pašarinės žaliavos ir pašarų užterštumo stebėsena.

J. Vaikšnoras informavo savivaldybės vadovus, kad iki gegužės 29 d. iš ūkių ir kitų vietų buvo paimti bei ištirti 102 įvairūs mėginiai. Iš jų 6 (1 – avies kepenų, 2 – žolės, 3 – kiaušinių) neatitiko reikalavimų.

Balandžio–gegužės mėnesiais gaisro paveiktoje zonoje buvo tiriami žolės, želmenų, kviečių grūdų (lesalų) mėginiai. Viename pernykštės žolės mėginyje, paimtame iš miesto teritorijos, ir viename – iš ūkio nustatytas didesnis, negu Europos Sąjungos reglamentuojamas dioksinų kiekis. Atlikus pakartotinius tyrimus rasta, kad dioksinų koncentracija neviršija leistinos ribos, todėl darytina išvada, jog tarša buvo stebima tik pernykštėje žolėje.

Iš tiriamų pieno, galvijų kepenų, žuvies mėginių dioksinų taršos nenustatyta. Jų koncentracijos kiekis viršijo normą tik viename vištų kiaušinių mėginyje.

Geriamasis vanduo patikrintas iš 14 rajono gyventojų šachtinių šulinių. Vandens kokybė tikrinta pagal 42 parametrus – galimą užteršimą sunkiaisiais metalais, nitritais ir nitratais, daugiacikliais aromatiniais angliavandeniliais.

Tik viename geriamojo vandens mėginyje leistina per didelė nitratų tarša, tačiau specialistai ją sieja su netinkama šachtinio šulinio įrengimo vieta ar priežiūra, bet ne su padangų gaisro poveikiu.

Savivaldybė taip pat atliko dirvožemio, paviršutinio vandens, dumblo bei želmenų tyrimus, nustatyta, kad dioksinų kiekis neviršijo normų.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamentas bei kitos institucijos toliau tikrins pieno, mėsos, kiaušinių, pašarų, vaisių ir daržovių mėginius.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą