Ulonų batalionas turės naują vadą

Nuo birželio 22-osios keičiasi Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono, dislokuoto Alytuje, vadas. Pulkininkas leitenantas Darius Meilūnas, pastaruosius trejus metus vadovavęs ulonams, skiriamas į aukštesnes tarnybos pareigas.

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas kartu su kitais garbingais svečiais dalyvavo atsisveikinimo su plk. ltn. Darium Meilūnu ir iškilmingoje Kovinės vėliavos perdavimo ceremonijoje.

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas yra Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" - didžiausio Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų padalinio - dalis.

Kol naujas vadas nepaskirtas, laikinai bataliono vado pareigas vykdys štabo viršininkas majoras Donatas Zakarka.

Mechanizuotosios  pėstininkų brigados  „Geležinis Vilkas“ vadas pulkininkas Mindaugas Petkevičius, perėmęs vėliavą iš plk. ltn. Dariaus Meilūno, perdavė ją mjr. Donatui Zakarkai. Iškilmingas bataliono vėliavos perdavimas simbolizuoja karinio vieneto valdžios funkcijų perdavimą naujai paskirtam vadui.

Atsisveikinant su plk. ltn. Darium Meilūnu buvo pabrėžiama, kad visus šiuos metus vadas pasižymėjo sumaniu vadovavimu, atsidavimu ir nepaliaujamu troškimu tobulėti. Svarbiausia, jog šias savybes vadas siekė išugdyti kiekvienam ulonui.

„Esu dėkingas vadui Dariui. Manau, kad jis tikrai pakėlė bataliono ulonų dvasią ir kompetenciją, paliko ryškų pėdsaką Alytuje. Didžiuojuosi Lietuvos kariais – vaikinais ir merginomis, kurių tarnyba ir pasiryžimas ginti taikią mūsų ateitį – vis dar reikalinga”,- atsisveikindamas su ulonų vadu kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą