Vietos gyventojams – daugiau galimybių uogauti, grybauti ir žvejoti Žuvinto rezervato teritorijoje

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems naujiems Žuvinto biosferos rezervato nuostatams. Šie nuostatai pakeisti todėl, kad iki šiol galiojo patvirtinti dar 2002-aisiais (tikslinti 2016 m.), o per tiek metų pasikeitė nemažai saugomų teritorijų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

Naujieji nuostatai aiškiau apibrėžia biosferos rezervato steigimo tikslus ir išskirtinę vertę, apsaugos ir tvarkymo ypatumus (detalizuojami skirtingose rezervato funkcinio prioriteto zonose), nustato aiškesnius reikalavimus ūkinei veiklai, bendruosius biosferos rezervato valdymo organizavimo principus, taip pat lankymosi jame pažintiniais, mokomaisiais ar kitais tikslais taisykles.

Vietos gyventojams suteikta daugiau teisių biosferos rezervato teritorijoje uogauti, grybauti ir žvejoti. Įteisinta iki šiol nereglamentuota galimybė kai kurių kaimų gyventojams grybauti Žuvinto biosferos rezervato Buktabalės ir Liūliškio gamtiniuose rezervatuose.

Aiškiau reglamentuotos galimybės vietos gyventojams vykdyti limituotą žvejybą žiemą Žuvinto gamtiniame rezervate (Žuvinto ežere). Iki šiol čia žvejoti žiemą turėjo teisę tik penkių greta ežero esančių kaimų gyventojai. Pagal naujuosius nuostatus tokia galimybė suteikta visų su Žuvinto gamtiniu rezervatu besiribojančių kaimų ir viensėdžių gyventojams, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą šiuose kaimuose. Tokių kaimų yra 14.

Žvejyba aiškiau reglamentuota ir kituose Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje esančiuose ežeruose – Žaltytyje ir Amalve, nustatyti laikotarpiai, kada galima žvejoti ir žvejybos sąlygos.

Kadangi naujieji nuostatai sukonkretina šio biosferos rezervato apsaugos tikslus ir būdus, tikimasi, kad padidės čia saugomų vertybių apsaugos efektyvumas ir pagerės vietos gyventojų požiūris į šią saugomą teritoriją.

LR aplinkos ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą