Integralios pagalbos dėka Genovaitė tikisi įveikti ligą

Genovaitę Rinkevičienę gyvenančią Šventežeryje nuo seno pažįsta visi šio miestelio gyventojai. Nors gimė gretimame Alytaus rajone, tačiau, baigusi mokslus, atvyko į Šventežerį gyventi ir dirbti. Čia sukūrė šeimą, pasistatė namus, čia gimė visi trys jos vaikai. Kolūkių laikais teko dirbti agronome, augalų apsaugos agronome, vėliau profsąjungos komiteto pirmininke. Nepriklausomybės pradžioje vadovavo Šventežerio agrarinės reformos tarnybai. Visi šie biografijos faktai rodo, jog moteris buvo labai aktyvi, mielai su visais bendraujanti – kitaip šių darbų nebūtų galėjusi dirbti.

Tačiau be visų šių darbų, be vaikų auginimo, jai teko dalia ir slaugyti savo artimus žmones – mamą, kurią dešimt paskutiniųjų gyvenimo metų kamavo išsėtinė sklerozė, brolį, susirgusį tokia pačia liga, retkarčiais – ir vyro tetą, kuriai gana anksti pasirodė Alzheimerio ligos požymiai, o prieš penkerius metus – ir vyrą, kuris dėl tos pačios netikėtai pasireiškusios ir labai greitai progresavusios Alzheimerio ligos iškeliavo anapilin.

„Niekada, – sako Genovaitė Rinkevičienė, – nebūčiau galėjusi pagalvoti, jog ir man pačiai kada nors prireiks slaugos, jog manimi turės rūpintis svetimi žmonės.“ Pasak jos, pastaraisiais metais, kol vyras sirgo, ji niekuomet nepyko ant jo, kai „darė nesąmones“, nes suprato – tokia yra žmogaus liga. Ir labai išgyveno, kai jis iškeliavo iš šio pasaulio, kai paliko šeimą, namus ir viską, dėl ko abu taip per gyvenimą stengėsi.

Gal tas išgyvenimas, nerimas, kad liko visiškai viena (visi trys vaikai jau seniai gyvena ir sėkmingai dirba užsienyje), ir buvo pagrindinė taip netikėtai pasireiškusios jos ligos priežastis. Tiesa, pirmąjį kartą namuose pargriuvo ir šlaunikaulį susilaužė dar vyrui gyvam esant, tačiau atrodė, jog pagijo. Ir tik vyro laidotuvių dieną išgirdo savo vaikus kalbantis, jog mama iki kapų jau nebenueis – teks ieškoti jai vežimėlio... Po to jau labai greitai jai buvo diagnozuota Parkinsono liga, iš kurios ji štai jau beveik dveji metai stengiasi išsikapstyti.

Stengiasi ne viena. Jai labai nuoširdžiai padeda kasdien darbo dienomis į jos namus atkeliaujanti Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotoja Aldona Mickevičienė, kuri socialinių paslaugų centre pradėjo dirbti, kai Lazdijų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu – viešąja įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centru nuo 2016 m. rugsėjo 21 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“ (Nr.08.4.l-ESFA-V-418-04-0013), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Genovaite Rinkevičiene rūpinasi ne ji viena, bet visas didelis šį projektą rajone įgyvendinančių moterų kolektyvas. Genovaitė vardija: „Išmaudyti kas 10 dienų atvažiuoja Zina ir Aurelija, masažą atlieka Iveta, dažnai aplanko ir bendrą sveikatos būklę pažiūri slaugytoja Asta. Bet žinote, kas svarbiausia: su jomis niekuomet nepasijutau kažkokia nereikalinga, ligonė, kuriai jos tik skubiai suteiktų paslaugą ir skubėtų pas kitą ligonį. Jos visuomet turi laiko pasikalbėti, paklausinėti, kaip sekasi, kaip jaučiuosi. Be to, visuomet atneša puikią nuotaiką, moka pajuokauti. Jautiesi, tarsi būtum šio kolektyvo narys, bendradarbis. Štai taip – ir mano nuotaika per tuos metus, kai integrali pagalba man teikiama, pasitaisė. Ir sveikata pagerėjo“, – kalbėjo moteris. Genovaitė sako, jog ji atsistebėti negalinti, kad tokios jaunos darbuotojos nesibodi su senais žmonėmis dirbti ir kalbėtis. „Gal man čia taip pasisekė – visi tokie nuostabūs žmonės. Niekuomet nebūna be nuotaikos, nepatenkinti“, – pasakoja integralios pagalbos paslaugomis besinaudojanti Genovaitė Rinkevičienė. Ji yra rami, kad visuomet bus išmaudyta, pamasažuota, pasirūpinta kitomis jos reikmėmis.

Genovaitė Rinkevičienė ypač šiltai atsiliepia apie kasdien pas ją atvykstančią Aldoną Mickevičienę, kuri į šį darbą atėjo palaidojusi abu savo tėvus, kuriuos ilgus metus teko slaugyti, taigi, ir įgyti tam tikros patirties, žinių. Pati Aldona Mickevičienė sako, jog šio darbo tikrai neieškojo – darbas pats ją susirado, atvažiavo pabandyti Šventežerio seniūnijos seniūnės paprašyta. Planavo keletui mėnesių, o štai jau dirba visus metus. Nors į darbą iš Lazdijų važinėti tenka, tačiau sako jau pripratusi. Ir prie kasdienių kelionių, ir prie savo globotinės Genutės – žino visus jos įpročius, pageidavimus. Dabar, kai tokia puiki vasara, jos abi nukeliauja į kiemą, po miestelį pasivažinėja, į kapus – aplankyti artimųjų kapų.

Genovaitė Rinkevičienė – ne vienintelė, besinaudojanti integralios pagalbos paslaugomis. Kaip „Dzūkų žinių“ redakcijai sakė projekto vadovė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Rima Šukienė, nuo projekto vykdymo pradžios integralios pagalbos paslaugomis rajone jau pasinaudojo 52 asmenys. Šiuo metu ją gauna 36 asmenys.

Pasak Rimos Šukienės, rajono savivaldybė, teikdama paraišką lėšoms šio projekto įgyvendinimui gauti, žinojo rajone esančią situaciją – čia daug senyvo amžiaus, neįgalių, vienišų žmonių, kuriems būtina padėti. Daugelis jų, kaip ir Genovaitė Rinkevičienė, nenori atsisakyti gyvenimo savo namuose, kur, atrodo, ir sienos padeda. Todėl projekto tikslas nuo pat jo sumanymo buvo suteikti socialinę globą ir slaugą namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Darbingiems neįgalius žmones slaugantiems tų šeimų nariams šis projektas taip pat patrauklus: jiems nereikia atsisakyti darbo, kad galėtų prižiūrėti savo artimuosius. Įgyvendinant projektą siekiama padėti šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, įveikti įgūdžių ir žinių trūkumą tam tikrų slaugos procedūrų srityje ir įtraukti juos į slaugos namuose esančių paslaugų teikimą, asmens priežiūrą ir sveikatos palaikymą.

Teikiant integralios pagalbos paslaugas palengvinamas neįgalių asmenų gyvenimas bei suteikiama galimybė kuo ilgiau gyventi visavertį gyvenimą savo namuose, bendruomenėje. Taip pat asmuo gauna kompleksinę specialistų pagalbą. Slaugos specialistai stebi bendrą sveikatos būklę, vykdo gydytojų nurodymus bei rekomendacijas, teikia slaugos paslaugas, konsultuoja artimuosius slaugos klausimais. Socialinio darbuotojo padėjėjai atlieka įvairius namų ruošos ir buities darbus.

Rajono savivaldybės mero Artūro Margelio teigimu, tai puikus projektas, kurį visose Lietuvos savivaldybėse įgyvendinti paskatino Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgusi į tokių pat pilotinių projektų, anksčiau įgyvendintų keliose savivaldybėse, rezultatus. „Man labai svarbu, – sako rajono savivaldybės meras, – kad Lazdijų rajono neįgalūs vaikai, suaugę neįgalūs žmonės, specialiųjų poreikių turintys senjorai galėtų oriai gyventi savo namuose apsupti artimųjų rūpesčiu ir slaugos bei globos specialistų pagalba ir dėmesiu.“

Per šį projekto įgyvendinimo laikotarpį konsultacinę pagalbą gavo 37 šeimos nariai, slaugantys savo artimuosius. Konsultacijų metu aiškinama, kaip taisyklingai slaugyti sunkiai sergantį asmenį, nepakenkiant jam ir sau pačiam, kaip išvengti pragulų, kaip bendrauti su sergančiu asmeniu.

Kokybišką integralios pagalbos teikimą ir konsultavimą užtikrina aukšta darbuotojų kompetencija. Mobilių komandų darbuotojai ir savanoriai praėjusių metų spalio mėnesį dalyvavo mokymuose: „Bendrieji slaugos principai ir pagalbinės priemonės slaugai palengvinti“, „Pragulų profilaktika ir pacientų pozicionavimas“, „Ergonomika slaugoje: lengvo bei saugaus perkėlimo, vartymo metodai bei priemonės“, „Bendradarbiavimas integralios pagalbos komandoje“, „Kaip įveikti kliento pasipriešinimą“. Mokymuose dalyvavo 18 darbuotojų (1 slaugytojas, 6 slaugytojo padėjėjai, 1 masažuotojas/ergoterapeutas, 1 socialinis darbuotojas, 9 socialinio darbuotojo padėjėjai ir 6 savanoriai).

Neįgaliųjų ar senyvo amžiaus žmonių namuose besilankantys darbuotojai yra ypač laukiami. Be gyvybiškai būtinų paslaugų, jiems taip pat labai reikalingas bendravimas. Juk kasdienybė tarp savo namų sienų nesuteikia galimybės išsipasakoti ir būti išklausytam. Tą patvirtina ir Šventežeryje gyvenanti Genovaitė Rinkevičienė, kuri sako, jog dabar tarsi iš naujo išmoko kalbėti, įgavo pasitikėjimo savo jėgomis. Ir Integralios pagalbos komandos darbuotojų padedama net žada įveikti savo ligą. Bent jau tiek, kad po namus galėtų laisvai judėti savarankiškai.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą