Rugpjūčio mėnesio maudyklų ir paplūdimių vandens kokybė

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įvertinęs gautus rugpjūčio mėnesio antrosios pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, pažymi, kad keliose maudyklose buvo nustatyta trumpalaikė tarša ir vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. Atlikus pakartotinius tyrimus nustatyta, kad maudyklų vandens kokybė atitinka reikalavimus.

 Antrojoje rugpjūčio mėnesio pusėje vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų: rugpjūčio 21 d. Radviliškio rajono Arimaičių ežero maudykloje buvo nustatytas 1,7 karto didesnis žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, rugpjūčio 24 d. Rokiškio rajono Vyžuonos ežero maudykloje buvo nustatytas 1,2 karto didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml. Pakartotinai atlikus maudyklų vandens tyrimus rugpjūčio 24 d. Radviliškio rajono Arimaičių ežero ir rugpjūčio 27 d. Rokiškio rajono Vyžuonos ežero maudyklose vandens kokybė jau atitiko reikalavimus.

 Informacijos apie maudyklų vandens kokybę rugpjūčio mėnesio antrojoje pusėje kol kas nėra gauta iš Alytaus miesto, Lazdijų, Palangos, Šilutės, Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos, Kelmės, Pakruojo, Pasvalio, Telšių, Utenos, Anykščių, Molėtų, Elektrėnų, Trakų rajonų savivaldybių.

 Tiriant vandens kokybę rekreacijai skirtose zonose, rugpjūčio 21 ir 23 d. nustatytas didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių ir/ar žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje Šiaulių rajone Švedės tvenkinyje.

 Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ patvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama operatyviai.

 Visuomenė paplūdimių ir jų maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus bei maudyklų tyrimų grafiką kiekvienoje apskrityje ras Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės „Aplinkos sveikata−Maudyklos“ skiltyje. Informacija šioje skiltyje atnaujinama iš karto gavus vandens tyrimų rezultatus iš savivaldybių.

 Taip pat visuomenė informuojama apie maudyklų vandens tyrimų rezultatus per žiniasklaidą, paplūdimių ir jų maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai privalo būti skelbiami savivaldybių interneto svetainėse, stenduose prie paplūdimių − skelbiamos rekomendacijos nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą