Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas 2019 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. DV-1503 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams  finansuoti 2019 metais, paskirstymo tvirtinimo",  lėšos skirtos šešioms neįgaliųjų organizacijoms. Informacija apie paraiškų surinktų balų vidurkį ir lėšų paskirstymą pagal Projektų vertinimo ir atrankos komisijos rekomendacijas pateikiama lentelėje:

 

2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti Alytaus mieste paskirstyti 95 597 Eur (16 000 Eur iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir 79 597 Eur – iš valstybės biudžeto lėšų).

Įgyvendinant projektus bus siekiama gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą