Biologinio grįžtamojo ryšio metodas – pagalba emocinių ir elgesio problemų turintiems ar autizmo sutrikimą turintiems vaikamsElgesio ir emocinių problemų ar autizmo sutrikimą turinčių vaikų tėveliams spręsti ar bent jau šiek tiek sumažinti šias problemas nuo šiol padės biologinio grįžtamojo ryšio metodas (biofeedback) – jis prieš keletą savaičių pradėtas taikyti Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (PPT) besilankantiems vaikams.
Biologinio grįžtamojo ryšio metodu žmonės yra mokomi savireguliacijos, atsižvelgiant į kūno siunčiamus signalus. Grįžtamąjį ryšį terapijos dalyvis gauna, matuojant jo odos varžą specialiu davikliu ir tai matoma kompiuterio ekrane.
„Mūsų savijauta, nuotaika, emocijos yra susijusios su fiziologiniais organizmo procesais. Tuomet, kai vyksta fiziologinio lygmens pokyčiai, keičiasi ir mūsų psichologinė būsena – nuotaika, emocijos, mintys, nusiteikimas, ir atvirkščiai, kai keičiasi psichologinė būsena, vyksta ir fiziologinių organizmo procesų pokyčiai. Biologinio grįžtamojo ryšio metodas leidžia matuoti įvairius organizmo parametrus: odos varžą, temperatūros pokyčius, elektromiogramą, kvėpavimą, elektroencefalogramą. Taikant biologinį grįžtamąjį ryšį, pasirinktinai gali būti fiksuojamas vienas arba keli rodikliai, atspindintys organizme vykstančius procesus. Visi fiksuojami duomenys yra pateikiami vaizdiniu arba garsiniu būdu“, – apie grįžtamojo ryšio metodo privalumus pasakoja PPT psichologė, vykdanti direktoriaus pareigas, Vilija Šiugždinytė.
Vykstant terapijai dalyvis atlieka tam tikras kompiuterines užduotis („žaidžia žaidimus“), kurių metu jis gali sąmoningai reguliuoti savo atsipalaidavimą, aktyvuotis, sukoncentruoti dėmesį, sumažinti raumenų įtampą. Kitaip sakant, dalyvis mokosi valdyti savo kūno reakcijas ir emocinę būseną, reguliuodamas savo organizmo fiziologinius procesus, ir savo pastangų rezultatą mato ekrane.
Vaikams šis metodas patrauklus dar ir tuo, kad jis panašus į kompiuterinius žaidimus. Terapijos metu vaikas pats yra aktyvus dalyvis, žaisdamas „žaidimus“ stebi kompiuterio ekrane „čia ir dabar“ savo pastangų rezultatą, gali jį įtakoti, matyti savo sėkmę ir tokiu būdu palaipsniui mokosi sąmoningos savireguliacijos.
„Treniruotės naudojant „Biofeedback Verim“ įrangą tinkamos įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems, bet norint jas taikyti reikia tam tikro pasirengimo ir bazinių žinių. Esama ir tam tikrų išimčių, kai šios įrangos naudoti nerekomenduojama. Svarbu paminėti, kad šis metodas taikomas psichologo konsultacijų metu kaip papildoma metodika, bet ne kaip savarankiškas tam tikrų sutrikimų ar problemų įveikimo įrankis. Treniruočių skaičius ir bendra terapijos trukmė nustatoma, atsižvelgiant į tai, kokio tikslo siekiama (10–30 užsiėmimų)“, – pasakoja psichologės Danutė Putkienė ir Jolanta Dimšienė.
Biologinio grįžtamojo ryšio metodo įrangą „Biofeedback Verim“ Alytaus miesto PPT įsigijo projekto „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos LT-PL-2S-149 ,,Prisijaukinti autizmą“ lėšomis. Įgyvendindama šį projektą Alytaus m. PPT dalyvavo kartu su Lenkijos Gižycko rajono Švietimo plėtotės centru (Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, PORE). Alytaus miesto PPT į šio projekto veiklą ir gerosios patirties sklaidą įtraukė 3 Alytaus bendrojo ugdymo mokyklas ir 5 ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Savo įstaigose 38 mokytojai per 6 grupių po 1 savaitę švietimo pagalbos specialistų iš Lenkijos stažuotes organizavo 54 įvairios trukmės užsiėmimus, pristatė specialiųjų poreikių vaikų ugdymo patirtį ir įstaigų veiklą, diskutavo apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus, demonstravo ugdymo priemones. 12 Alytaus švietimo pagalbos specialistų po savaitę (6 savaites) stažavosi Gižycko (Lenkija) švietimo įstaigose, 15 Alytaus specialistų dalyvavo 2 dienų mokymuose Gižycke apie autistiškų vaikų ugdymą. Kartu su Alytaus Dzūkijos pagrindine mokykla Alytuje buvo surengta autistiškų vaikų tėvų ir juos ugdančių specialistų 2 dienų konferencija.
Alytaus miesto PPT psichologės Danutė Putkienė, Jolanta Dimšienė ir Vilija Šiugždinytė, mokymų metu įgijusios teorinių ir praktinių darbo su „Biofeedback Verim“ įrangos kompiuterinėmis programomis ,,Verim Lab“ ir ,,ProNet“ žinių, šį metodą, kaip vieną iš papildomų psichologinio konsultavimo metodų, taikys savo darbe.
Per 2018 metus Alytaus miesto PPT paslaugų prireikė 664 psichologinių problemų turinčių klientų. PPT psichologių pastebėjimu, pastaruoju metu ne tik auga vaikų, kuriems reikalinga psichologo pagalba, skaičius, bet ir sudėtingėja jų psichologinės problemos. Telefonas pasiteirauti (8 315) 75 507, el. p. ampt@ppt.alytus.lm.lt.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą