Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ įtrauks į veiklas ir Alytaus lopšelių-darželių atstovus

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Siekiant šio tikslo, 16 įvairių sričių specialistų iš visos šalies, remdamiesi užsienio šalių gerąja patirtimi, Lietuvos vaikų darželių situacija ir poreikiais, parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius dėl informacinių technologijų, STEAM, darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo diegimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose.

Sekantis projekto uždavinys ir žingsnis – išbandyti parengtus metodinės medžiagos priemonių rinkinius. 2020 m. balandžio – birželio mėnesiais vyko dalyvių atranka į mokymus „Inovatyvus ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais“. Mokymuose buvo kviečiamos dalyvauti dviejų asmenų švietimo įstaigų komandos, kurias sudaro ikimokyklinio/priešmokyklinio  ugdymo pedagogas ir pavaduotojas ugdymui arba direktorius. Džiugu, kad tarp 60 atrinktų asmenų ikimokyklinio ugdymo mokymams yra  Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ komanda – direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Dalė Draugelienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rimutė Tankevičienė.  Tarp  40 priešmokyklinio ugdymo mokymų  dalyvių pateko  ir dviejų Alytaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos: lopšelio – darželio  „Pušynėlis“ direktorė Aldona Česnulienė ir  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Selevičienė bei lopšelio – darželio  „Volungėlė“ direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė ir  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lina Tamošaitytė.

Jau nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio prasidės mokymai, kurių metu dalyviai išbandys ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių idėjas, diegiant inovacijas, atrandant tinkamiausius ugdymo kokybės tobulinimo būdus bei pasirengiant su kolegomis dalintis gerąja praktika. Tikimasi, kad aktyvus komandų dalyvavimas mokymuose ir žinių bei patirties sklaida padės siekti vis  kokybiškesnio ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo Alytaus miesto vaikų darželiuose.

Erika Poškevičienė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorė, projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių bendraautorė

Komentarai

  • As
    prieš 4 minučių
    Ir vis ta pati “chebra”...

Parašykite komentarą