Graži Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ir Londono lituanistinio darželio-mokyklos „Obelėlė“ draugystė

Ketverius metus Alytaus lopšelį-darželį „Girinukas“ ir Londono lituanistinį darželį-mokyklėlę „Obelėlė“ sieja graži draugystė ir intensyvus bendradarbiavimas. Tai puiki proga vaikams susipažinti su kita kalba, kita aplinka. „Girinuko“ vaikučiai yra išmokę anglų kalba dainelę apie obuoliuką (angl. „Apple“), parengė vaizdo sveikinimus lietuvių ir anglų kalboms Londono lituanistinei mokyklėlei „Obelėlė“ 10-mečio proga ir Lietuvos atkūrimo 100-mečio proga. 

Liepos mėnesį Alytaus rajone, Alovės kaime, vyko stovykla „Pasaulio Lietuva“. Ji subūrė lietuvių kilmės jaunuolius iš viso pasaulio. Stovyklos organizatorė PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė pasiūlė šią stovyklą pratęsti Alytuje bendradarbiaujant  su Alytaus miesto lopšeliu-darželiu „Girinukas“, Alytaus Likiškėlių progimnazijos Lietuvybės centru ir Alytaus kultūros centro folkloro ansambliu „Žvangucis“.  

Todėl net ir šiuo sudėtingu laikotarpiu tęsiame vasarą prasidėjusį projektą, kurio tikslas puoselėti lietuvybę, išmokyti užsienyje gyvenančius lietuvių vaikus lietuvių liaudies dainų, žaidimų, pasakų, supažindinti su senoviniais papročiais ir tradicijomis. Vyko nuotolinė veikla –mokėme gražių lietuviškų dainų „Į mišką ėjau“, „Už žalių miškelių“, žaidimą „Dzig dzig dzig“. Sekėme lietuvių liaudies pasaką „Duonos kelias“ su dainuojamaisiais intarpais. Viena iš projekto veiklos rūšių – tai seminaro „Tautosakos integravimas į ugdymo procesą“ organizavimas, jį inicijavo būtent šios tarpusavyje bendraujančios įstaigos. Kaip sakė seminaro lektorė Nijolė Grivačiauskienė, šeimos folkloro mokyklėlės „Tindi rindi riuška“ vadovė,  „Folkloras – tai nėra senolių reikalas. Jis aktualus šiandien ir bus aktualus visuomet, nes tai mūsų tautos identitetas. Folkloras – tai ne tik dainos ir šokiai, tai ir BENDRAVIMO MOKYKLA“. 

Alytaus kultūros centro folkloro ansamblis „Žvangucis“ lopšelio-darželio „Girinukas“ vaikus mokė ir kartu smagiai sukosi lietuvių liaudies rateliuose „Malūnėlis“, „Atskrido paukštelis“, „Padainuokime sustoję“. Yra suplanuota edukacinė veikla „Duonos kepimas“ Alovės kultūros centre. 

https://youtu.be/vXGFs6gGhCM

https://youtu.be/8Du_HyR7WIE

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ informacija 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą