Nuotolinio mokymosi problemas padeda spręsti socialiniai pedagogai

Pamokos nuotoliniu būdu – nelengva užduoti tiek mokiniams, tiek mokytojams. Kyla įvairių ne tik mokymosi sunkumų, bet ir socialinių problemų, kurias padeda spręsti socialiniai pedagogai. Vyriausybė siūlo sudaryti sąlygas vaikams, patiriantiems sunkumų nuotolinio mokymo metu, mokytis mokyklose. Alytaus rajono mokyklose mokosi apie 150 mokinių iš sunkumų patiriančių šeimų bei tokių, kuriems reikalingos papildomos konsultacijos.

Vaikams, gyvenantiems šeimose, kurios neturi pakankamai lėšų, socialinių įgūdžių ar motyvų sudaryti tinkamas ugdymosi namuose sąlygas, galbūt bus sudaryta galimybė mokytis mokykloje. Mokiniai, net ir būdami švietimo įstaigoje, mokytųsi nuotoliniu būdu, bet jiems būtų užtikrinta priežiūra ir maitinimas.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas, laikinai vykdantis vedėjo funkcijas Vytautas Paškevičius sako, kad kol kas poreikio rajone mokytis mokyklose nuotoliniu būdu nėra. Taip pat šiuo metu nėra ir pradinukų, kuriems reikalingas nuotolinis ugdymas, priežiūra bei maitinimas įstaigose, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose. Mokymas specialiųjų poreikių vaikams organizuojamas kaip ir visiems kitiems mokiniams. Jiems teikiama daugiau individualios pagalbos, skiriamos papildomos konsultacijos, diferencijuojamos užduotys, mokiniams teikiama švietimo pagalba, padeda mokytojo/mokinio padėjėjai.

Alytaus rajono savivaldybė kartu su mokyklomis sudarė sąlygas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu. Nupirko interneto prieigas, paskolino kompiuterius, planšetes. Savivaldybė perdavė gimnazijoms 340 vienetų planšetinių, 6 nešiojamus kompiuterius mokiniams, 21 nešiojamą kompiuterį mokytojams, kuriuos skyrė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Interneto prieiga suteikta daugiau kaip 100 mokinių.

Vaikams mokantis nuotoliniu būdu, nemokamas maitinimas tiekiamas į namus. Krepšelius paruošia maitinimą teikiančios įmonės, o socialiniai pedagogai, bendradarbiaudami su klasių vadovais, gimnazijos administracija, rūpinasi, kad maisto rinkiniai operatyviai pasiektų mokinius.

Alytaus rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio atstovė, Butrimonių gimnazijos socialinė pedagogė Ramutė Jablonskienė sako, kad mokinių nemokamas maitinimas vyksta laikantis karantino ribojimų. Prašoma mokinių artimųjų, turinčių galimybę patiems pasiimti davinius, atvykti į mokyklą, iš anksto suderinus atvykimo laiką. Visiems kitiems maisto rinkiniai pristatomi į namus gimnazijų transportu.

„Atsižvelgiant į amžiaus grupę skirtingi rinkiniai dalijami pradinukams ir priešmokyklinukams, kitokie – vyresniųjų klasių mokiniams. Maisto produktų rinkiniai kaskart būna skirtingi, juose – sviestas, varškė, makaronai, kruopos, vaisiai, mėsos gaminiai, sultys, sūris ir kiti produktai“, – sakė socialinė pedagogė.

Socialiniai pedagogai dirba visose šešiose rajono gimnazijose. Karantino metu jų bendravimas su mokiniais, tėvais ir mokytojais nenutrūko, kaip ir mokinių mokymasis nuotoliniu būdu: kalbamasi telefonu, rašomos žinutės elektroniniuose dienynuose, jungiamasi į pokalbius internetu „Zoom“ ir „Microsoft Teams“ platformose, socialiniuose tinkluose. Socialinė pedagogė R. Jablonskienė pastebi, kad kaimiškų vietovių mokyklų bendruomenės ryšys yra glaudesnis: „Pažįstame savo mokinius, žinome jų šeimas. Mūsų bendravimas su mokiniu ir jo šeima yra glaudus“.

Mokyklų socialiniai pedagogai bendradarbiauja ir su seniūnijų socialiniais darbuotojais bei šeimas stebinčiais atvejo vadybininkais, dalijasi gaunama informacija. Šiais mokslo metais, mokantis nuotoliniu būdu, gaunama daugiau pranešimų apie artimoje aplinkoje patiriamą smurtą. Buvo atvejis, kai dėl tėvų žalingų įpročių bei smurto artimojoje aplinkoje vaikus teko laikinai paimti iš šeimos.

Vaikų dalyvavimas nuotolinėse pamokose taip pat stebimas, aiškinamasi neprisijungimo priežastis. „Dažniausiai pasitaikančios priežastys dvi: neturi ar sugedo IT įrenginiai, arba vaikas tiesiog nenori dalyvauti pamokoje. Priklausomai nuo priežasties, imamės priemonių padėti. Iš kolegų teko išgirsti ir tokias nedalyvavimo nuotolinėse pamokose priežastis: „užsižaidė“, pramiegojo, sumaišė dienas, supainiojo pamokas“, – sako rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio atstovė R. Jablonskienė. Pastebėta, kad mokiniai, anksčiau neturėję galimybės neribotai naudotis internetu, neatsidžiaugia galimybe juo naudotis ne mokymosi tikslais. Tad dažnai, pernakt užsižaidę kompiuterinius žaidimus, pramiega pamokas, būna irzlūs, pavargę. Socialiniai pedagogai pastebi, kad taip pat didėja pavojų internetinėse erdvėse rizika.

Pasitaiko, kad nuotoliniam mokymui trukdo ir IT įrenginių bei internetinio ryšio problemos. Jas mokytojai stengiasi išspręsti patys ar į pagalbą pasitelkia mokyklos administraciją, klasių auklėtojus, švietimo pagalbos specialistus, mokinių tėvus.

Taip pat pastebima, kad dėl ilgo mokymosi namuose, tiesioginio kontakto su mokytojais ir bendraamžiais nebuvimo mažėja vaikų motyvacija mokytis, ypač tų, kurių ji ir taip silpna. Pedagogai, socialiniai pedagogai norą mokytis skatina įvairiais būdais: kaupiamaisiais balais, įdomesnėmis užduotimis, vaizdine medžiaga, skiriamos diferencijuotos užduotys, bendraujama su tėvais, dirbama individualiais pokalbiais. „Puikiai suprantame, kad šiuo metu visi: ir mokytojai, ir mokiniai, ir mokinių tėvai sureikšmina pervargimą dėl nuotolinio mokymosi. Taip, visi su nekantrumu laukiame, kada galėsime mokytis klasėse, bendrauti gyvai, bet turime susitelkti ir likti vieningi bei sveiki šiuo pandemijos laikotarpiu“, – sako socialinė pedagogė R. Jablonskienė.

Pasak jos, didžiausias sunkumas mokytojams – mokinių motyvacijos mokytis trūkumas. Pasitaiko, kad ir mokytojai praranda motyvaciją. „Mokytojai atsakingai ir įtemptai ruošiasi pamokoms. Labai dažnai bendraujant su mokytojais tenka išgirsti, kad prarandama sąvokos „darbo diena“ trukmė. Neretai pasigendama grįžtamojo ryšio iš mokinių. Teko girdėti, kad dėl per didelio krūvio bei sutrikusio dienos režimo pablogėjo atskirų mokytojų sveikata“, – sako socialinė pedagogė.

Socialiniai pedagogai pabrėžia, kad mokinių tėvai turėtų keisti požiūrį į nuotolinį mokymą, suprasti, jog už vaikus atsakinga ne tik mokykla, bet ir patys tėvai, šeimos nariai.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą