Į miesto mokyklas sugrįžo beveik pusšimtis sąlygų mokytis namuose neturinčių mokinių

Šį pirmadienio rytą į Alytaus miesto mokyklų suolus sugrįžo keturiasdešimt devyni  5–12 klasių mokiniai, neturintys sąlygų mokytis namuose. Karantino metu galimybės mokytis mokykloje tokiems moksleiviams atsirado Vyriausybei priėmus sprendimą, kuriame numatyta, jog vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose ar patiria mokymosi sunkumų pandemijos metu, turi būti sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu švietimo įstaigose.

Vadovaujantis minėtu teisės aktu, sprendimus, kurie vaikai nuotoliniu būdu mokysis mokyklose ar kitose savivaldybės paskirtose įstaigose, priėmė mokyklų vaiko gerovės komisijos. Vaikai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir toliau mokysis nuotoliniu būdu, tačiau tai darys būdami mokyklose ar vaikų dienos centruose ir gaudami jiems reikalingą pagalbą. 

Vyriausybės sprendime taip pat numatyta, kad savivaldybių administracijos turi užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose.

Karantino metu pradinėse Alytaus miesto mokyklose mokosi aštuoniasdešimt keturi pradinių klasių mokiniai, o  pagal priešmokyklinio ugdymo programas švietimo įstaigose ugdoma septyniasdešimt mažųjų alytiškių.

Komunikacijos skyriaus informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą