#AJG mokytojų komanda startuoja Erasmus+ programos projekte!

Nacionalinė agentūra  „Švietimo mainų paramos fondas“  skyrė dotaciją  Alytaus Jotvingių gimnazijos projektui „ STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ pagal Erasmus + programą, 1 pagrindinį veiksmą „ Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Projektas bus vykdomas 24 mėn. 

Projekto komandą sudaro 13 dalyvių – 11 mokytojų ir 2 vadovai. Dalyviai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Islandijoje, Graikijoje, Estijoje ir Čekijoje, o darbo stebėjimo veiklos ir mokymo vizitas bus vykdomi Portugalijos ir Kroatijos mokyklose. Darnoje su gimnazijos strateginiais poreikiais, dalyviai sieks, kad mobilumų veiklose užsienyje įgytos žinios, patirtis bei dalykinės, bendrosios, STEAM ir kalbinės kompetencijos taptų tikslinga pridėtine verte. Ji padės įgyvendinti pagrindinį tikslą - gerinti mokinių pasiekimus ir individualią pažangą per dalykinių, STEAM ir bendrųjų kompetencijų ugdymą bei padės mokiniams rasti juos dominančias ir motyvuojančias sritis. Gimnazijos tarptautiškumo aktyvinimas yra labai reikalingas šiuolaikinės gimnazijos mokiniams ir mokytojams. Šio projekto dalyviai gaus gerą startą pradžiai, o įgytas kompetencijas ir žinias tiesiogiai pritaikys naujų projektų inicijavimui ir prisijungiant prie kitų Europos mokyklų. Ilgalaikis projekto rezultatas - aiškus, inovatyvus ir įtraukus STEAM ugdymo strategijos įgyvendinimas gimnazijoje.

2020 m. gruodžio mėn. STEAM komanda atidarė projekto dienoraštį, pasiskirstė įžanginiais darbais. 

Nuo 2021 m. vasario 1 d. 7 projekto dalyviai pradėjo tobulinti šnekamosios anglų kalbos kompetencijas Kalba.lt kursuose. Kita komandos dalis organizuos anglų kalbos paramos klubą, kuriame visi dalyviai simuliuos gyvenimiškas ir projektines situacijas, su kuriomis susiduriama išvykus mokytis. 

#Let‘s do it no matter what!

Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Romanovienė

Projekto koordinatorės pavaduotoja fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė

Projekto veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

Alytaus Jotvingių gimnazijos informacija 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą