Faktas: Sporto įstatymo projektas dar nepatvirtintas, jokie pokyčiai nepriimti

Žiniasklaidoje pasirodė neteisinga informacija, kad nauja Sporto įstatymo redakcija ketinama numatyti, jog fizinio aktyvumo specialistais ir treneriais galėtų dirbti tik asmenys įgiję bakalauro laipsnį aukštosiose mokyklose su sporto pakraipos studijomis.

Sportininkams, treneriams jau nuo 2019 m. buvo žinoma, kad nuo 2024 metų bus keliami aukštesni reikalavimai trenerių ir fizinio aktyvumo specialistų kvalifikacijai.

Pagal dabar (jau nuo 2019 m. sausio 1 d.) galiojantį Sporto įstatymą, teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistu, instruktoriumi turi asmuo, įgijęs sporto studijų krypties kvalifikacinį laipsnį arba baigęs fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą ir įgijęs atitinkamą kvalifikaciją arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; įgijęs vidurinį arba aukštąjį išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka baigęs mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas; instruktoriumi gali dirbti ir studijuojantis pagal sporto krypties arba krypčių grupės ar fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą arba pagal studijų programą, apimančią fizinio aktyvumo srities mokymų turinio kompetencijas.

Kaip numatyta dabar galiojančiame įstatyme, neturintys nurodytos krypties aukštojo išsilavinimo, bet įgiję fizinio aktyvumo ar sporto specialisto statusą iki 2019 m. sausio 1 d. (t. y. asmenys, kuriems iki Sporto įstatymo įsigaliojimo buvo išduoti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai ir šių leidimų galiojimo terminas nebuvo pasibaigęs), turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistais arba instruktoriais iki 2024 m. rugsėjo 1 d.

Akredituotas fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programas turi ne tik Lietuvos sporto universitetas (fizinis ugdymas ir sportas), bet ir Klaipėdos universitetas (kūno kultūros ir sporto pedagogika), Vytauto Didžiojo Universitetas, Švietimo akademija (fizinis ir sveikatos ugdymas), Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija (kūno kultūros ir sporto pedagogika).

Kol kas šiuo klausimu nauji sprendimai nėra priimti, svarstomi įvairūs siūlymai.

Apie įstatymo projekto rengimą

Darbo grupė Sporto įstatymui tobulinti sudaryta šių metų sausio 25 d. Darbo grupėje yra atstovaujamos suinteresuotos organizacijos bei institucijos, siūlomos pataisos aptariamos su savivaldybių sporto padalinių, pasiūlymus pateikusių sporto šakų federacijų, sporto organizacijų atstovais, konsultuojamasi su suinteresuotais asmenimis kaip ekspertais.

Svarbiausios permainos įstatymo projekte susijusios su besikeisiančia sporto finansavimui skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo tvarka.

Šiuos pokyčius paskatino Konstitucinis Teismas, kuris pernai rudenį antikonstitucinėmis pripažino tas Sporto įstatymo nuostatas, kurios Sporto rėmimo fondui iš anksto numatė fiksuoto dydžio finansavimą, įtvirtinant jo konkretų lėšų dydį kaip tam tikrą procentinę dalį nuo akcizo už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką (2, 2,5, 3 procentai) ir loterijų ir azartinių lošimų mokesčio (10 procentų) dalies.

Todėl nuo šiol Sporto rėmimo fondo lėšos tampa valstybės biudžeto priemone be specialaus šaltinio ir įstatymu apibrėžto dydžio – sportui finansuoti skiriamų lėšų dydį kasmet nustatys Vyriausybė, sudarydama valstybės biudžetą, ir Seimas, tvirtindamas valstybės biudžetą biudžetiniams metams.

Rengiamame įstatymo projekte taip pat aiškiai atskiriamas aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo finansavimas. Abi veiklas valstybės biudžeto lėšomis numatoma finansuoti švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka: skiriant lėšų fizinio aktyvumo projektams ir sporto šakų federacijų, neįgaliųjų sporto organizacijų pateiktoms aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti.

Sporto įstatymo pataisos turėtų įtvirtinti didesnes valstybės stipendijas sportininkams, pasiekusiems aukštų rezultatų savo sporto šakose. Dabar nustatytos stipendijos didėtų trimis bazinės socialinės išmokos dydžiais.

Rengiamame Sporto įstatymo pakeitimo projekte svarstoma numatyti du naujus kriterijus, kuriuos turėtų atitikti šalies sporto šakų federacijos ir neįgaliųjų sporto organizacijos, siekiančios valstybės finansavimo savo vykdomoms aukšto meistriškumo sporto programoms. Siūloma įvesti praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų auditą bei skelbti nacionalinės rinktinės sudarymo kriterijus ir su sportininkais, kurie rengiami įgyvendinant aukšto meistriškumo sporto programas ir (ar) gauna valstybės stipendiją, sudaryti sporto veiklos sutartis.

Svarstant įstatymo pataisas, reglamentuojančias aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų ir instruktorių rengimą dalyvauja ir pasiūlymus teikia Klaipėdos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus kolegijos, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, LEU Alumnų draugijos, Lietuvos sveikatingumo klubų asociacijos atstovai, svarstymuose dalyvavo ir pasiūlymus dėl trenerių kvalifikacijos teikė Lietuvos krepšinio federacija, Lietuvos futbolo federacija pagal šių sporto šakų tarptautinių sporto šakų federacijų išduodamas licencijas.

Diskusijos dėl šių pataisų tebevyksta, yra pateikta daug labai įvairių pasiūlymų, bet kol kas sprendimas dėl kokių nors pakeitimų nėra priimtas.

Artimiausiu metu bus paskelbta, kada visuomenė galės susipažinti su Sporto įstatymo projektu.

Dar nėra tikslios datos, kada Sporto įstatymo projektas bus teikiamas svarstyti Vyriausybei.

SMM.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą