Paskirta 2018 metų brandos egzaminų bazinė mokykla

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu paskirta 2018 metų brandos egzaminų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje bazine mokykla – Alytaus Jotvingių gimnazija (Topolių g. 20, Alytus, tel. (8 315) 75 215, el. paštas joras@jotvingiai.alytus.lm.lt).

Vadovaujantis minėtu dokumentu Alytaus Jotvingių gimnazijai pavesta priimti eksternų (asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių, pageidaujančių laikyti brandos egzaminus) prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti valstybinių (Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Alytaus pataisos namuose esančių klasių kandidatams ir namuose mokytiems mokiniams) ir mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

 

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternai (asmenys, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai), pageidaujantis 2018 m. laikyti brandos egzaminus, nuo sausio 15 d. iki vasario 24 d. galės teikti prašymus savivaldybės bazinės mokyklos vadovui (Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriui Kęstučiui Miliauskui). Pasirinktus brandos egzaminus jie laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, eksternai gali prašymus pateikti Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Pateikdami prašymą eksternai privalo pateikti:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje arba vairuotojo pažymėjimą);
vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija pripažinta lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką (14,48 Eur) už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą