Europos atliekų mažinimo savaitei skirtas konkursas-paroda „Muzika prikelia antram gyvenimui“

Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Marcinkevičienė organizavo aplinkosauginę-muzikinę Alytaus miesto priešmokyklinio ugdymo įstaigų konkursą-parodą – muzikos instrumentų iš antrinių žaliavų gamybą bei muzikavimą jais. Muzikos instrumentų  netradicinė paroda lange bei konkursas, buvo skirti Europos atliekų mažinimo savaitei paminėti. Projekto iniciatoriai ES parlamento narys Bronis Ropė bei  jo padėjėja Zita Valiūnienė.  

Gausus muzikos instrumentų, pagamintų vaikų su pedagogais, skaičius buvo eksponuojamas Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ netradicinėje parodoje lange. Parodoje dalyvavo 9 švietimo įstaigos ( Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“, Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“, Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, Alytaus mokykla-darželis „Drevinukas“, Alytaus mokykla-darželis „Viltis“, Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“, Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“,  Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“). Virtualus muzikos instrumentų gamybos ir muzikavimo konkurso video įrašas eksponuojamas Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ įstaigos svetainėje ir kitur. Miesto pedagogai, gamindami su ugdytiniais muzikos instrumentus iš atliekų taikė Ste(a)m metodą. Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ meninio ugdymo mokytoja-konkurso-parodos organizatorė pagamino su šeimos pagalba (vyro Mindaugo, dukros Mėjos ir sūnaus Nojaus) medinę, impregnuotą lauko muzikos instrumentų iš antrinių žaliavų sienelę įstaigos ugdytiniams. 

Organizatorių sudaryta komisija peržiūrėjo visų įstaigų video pateiktis, vertino skambėjimą, medžiagas iš kurių pagaminti, draugiškumą aplinkai, praktiškumą, kūrybingumą, originalumą ir išrinko skambiausius, ekologiškiausius, originaliausius muzikos instrumentus. Jų autoriai baigiamajame renginyje buvo apdovanoti ES parlamentaro nario Bronis Ropė diplomais ir gausiomis dovanomis. Konkurso 1-os vietos nugalėtojais tapo Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, pedagogės Reda Vokietaitienė, Erika Smoliagė ir Ligita Lesniauskaitė, 2-os vietos nugalėtojais tapo Alytaus mokykla-darželis „Drevinukas, pedagogės Dalia Vosylienė, Lina Augustinavičienė. 3-ios vietos nugalėtojais tapo Alytaus mokykla-darželis „Viltis“, pedagogai Rasa Naruševičienė, Justina Mankevičiūtė.

Nuoširdžiai dėkojame projekto iniciatoriams ES parlamento nariui Bronis Ropė bei  jo padėjėjai Zitai Valiūnienei už asmenines padėkas pedagogams ir vaikų grupėms, už gausias dovanas kiekvienam asmeniškai vaikui bei pedagogui.

Saugokime ir globokime  gamtą visi drauge!  

Aušra Marcinkevičienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą