Siekiama plačiau atverti aukštųjų mokyklų duris jaunuoliams iš socialiai jautrios aplinkos

Vyriausybė pateikė išvadą dėl Prezidentūros siūlomų Mokslo ir studijų įstatymo bei Švietimo įstatymo pataisų, kurios užtikrins geresnį aukštojo mokslo prieinamumą pažeidžiamų grupių jaunuoliams, ir jas papildė savo siūlymais, kaip tobulinti Lietuvos švietimą.

„Studijos aukštosiose mokyklose turi būti vienodai prieinamos bet kuriai visuomenės grupei, ypač svarbu atsižvelgti į socialiai pažeidžiamų asmenų situaciją, kas juos stabdo rinktis aukštąjį mokslą. Dėl to įstatymu būtina apibrėžti visų galimybes siekti aukštojo išsilavinimo, gauti akademinę paramą ir sėkmingai, pilnavertiškai dalyvauti studijų procese.

Taip pat matome, kad pagalbą mokytis reikia teikti jau mokyklos suole, skatinti mokinius kuo anksčiau taisyti žinių spragas. Tinkamai pasiruošti tolesniam mokymosi keliui mokiniams padės ir grįžtamasis ryšys po pasiekimų įvertinimų ir nuoseklesnis mokymasis, gerai išlaikyti trys egzaminai leis stoti į aukštąsias mokyklas, jei tik to norės“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Didinti aukštojo mokslo prieinamumą numatoma taikant kompleksines priemones. Vienos iš jų – trumpųjų studijų kaip alternatyvaus kelio į aukštąjį mokslą įtvirtinimas, antrosios konkursinės eilės formavimas, stojant į aukštąsias mokyklas.

Į trumpąsias studijas galėtų būti priimti profesinio mokymo kvalifikaciją įgiję asmenys. Taip jiems būtų palengvintas kelias, vėliau stojant į profesinio bakalauro programas kolegijose: trumpųjų studijų absolventams, įskaičius studijų rezultatus, nebebūtų taikomi tokie patys reikalavimai, kaip vidurinio ugdymo programos abiturientams. Trumpųjų studijų absolventams taip pat siūloma suteikti ne studijų pažymėjimus, o diplomus. Šis kelias į aukštąjį mokslą būtų ypač aktualus asmenims, patiriantiems finansinių sunkumų, nes leistų rinktis trumpesnes studijas ir greičiau pradėti karjerą.

Siūlymas formuoti antrąją konkursinę eilę, stojant į aukštąsias mokyklas, suteiktų galimybę pastarosioms laisviau priimti studentus iš socialiai pažeidžiamų asmenų grupių. Į antrąją konkursinę eilę galėtų patekti tie, kurių šeimos pajamos labai mažos ir gali pretenduoti į socialines stipendijas, yra našlaičiai arba turi neįgalumą, taip pat profesinių mokyklų ir trumpųjų studijų absolventai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pažymi būtinas permainas ir teikiant savalaikę mokymosi pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų. Mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo lygmens nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose 4 ir 8 klasėse, būtų suteikiamos galimybės gauti individualius mokymosi pasiekimų gerinimo planus ir reikalingą mokymosi pagalbą.

Kuo anksčiau bus identifikuojamos mokinio mokymosi spragos ir suteikiama savalaikė mokymosi pagalba mokykloje, tuo sėkmingiau mokinys galės mokytis aukštesnėje klasėje.

Taip pat siūloma keisti reikalavimus viduriniam išsilavinimui įgyti: brandos atestatai būtų suteikiami išlaikiusiesiems tris valstybinius brandos egzaminus – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą ir du kitus pasirinktus egzaminus.

Tai padėtų užtikrinti švietimo tęstinumo principą ir sąlygas mokytis visą gyvenimą – įgytas vidurinis išsilavinimas, išlaikius bent 3 brandos egzaminus, suteiktų galimybę abiturientams būti labiau pasiruošusiems bet kada siekti aukštojo išsilavinimo.

Vyriausybės siūlymai dėl įstatymų pakeitimų derinti su Prezidentūra ir teikiami Seimui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą