Putinų gimnazijoje – neeilinis svečias

Alytus sulaukė neeilinio svečio – Jo Eminencijos kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ - kovotojo už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ steigėjo ir redaktoriaus, dvasininko, apdovanoto Laivės premija.  Dvasiškoji  kardinolo S. Tamkevičiaus tarnystė prasidėjo Simno bažnyčioje, o pirmasis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ numeris parengtas Simno bažnyčios klebonijoje.  Kronika - išsamus duomenų apie sovietų valdžios persekiotą Bažnyčią rinkinys, atskleidęs realią Bažnyčios padėtį, tikinčiųjų diskriminaciją, žmogaus teisių pažeidimus.

 Šiemet minime LKB Kronikos išleidimo 50-ąsias metines, o kardinolo - 60-ąsias kunigystės metines. Gražus sukakčių sutapimas. Dienoraštis, virtęs knyga, „Priespaudos kovos ir nelaisvės metai: 1968 AMDG 1988“, pristatytas  alytiškiams  balandžio 21 dieną Kraštotyros muziejuje.

Renginyje dalyvavo ir prof. dr. Arvydas Šeškevičius. Jis pristatė naują savo knygą „Nenugalėta tiesa“, skirtą Kronikos 50-mečiui.

Renginį moderavo Kultūros paveldo departamento atstovė dr. Margarita Janušonienė.

Alytaus Putinų gimnazijos bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą