Alytaus miesto švietimo įstaigose – eksperto iš Jungtinės Karalystės vizitas

Birželio 20 dieną Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigos dalijosi gerąja vadybos patirtimi su švietimo vadybos ekspertu iš Jungtinės Karalystės Billu Houldsworthu bei organizavo diskusiją „Švietimo įstaigų vadovas šiandien – vadybos iššūkiai ir pokyčiai“. 

Programos metu jis kartu su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju Vytuoliu Valūnu ir Alytaus šv. Benedikto gimnazijos anglų k. mokytoja metodininke Vilma Baranauskiene apsilankė Alytaus lopšelyje-darželyje „Putinėlis“, kuriame patirtimi dalijosi šios įstaigos vadovė Simona Užkure ir lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktore Erika Poškevičienė. Susitikimo metu buvo apžiūrėtos „Putinėlio“ edukacinės erdvės ir susipažinta su jų panaudojimo galimybėmis.

Vėliau ekspertai aplankė Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą, joje įstaigos direktorė Jolita Petkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė supažindino su vadybinėmis naujovėmis šioje pradinėje mokykloje. 

Švietimo lyderystės patirtimi dalijosi ir Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė, rusų kalbos mokytoja ekspertė Loreta Šernienė, o šios gimnazijos mokiniai angliškai papasakojo apie savo kasdienybę ir tobulėjimą.

B. Houldsworthas su miesto savivaldybės atstovais apsilankė ir Alytaus Dzūkijos mokykloje, kur susitikę su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanči direktorių, Silva Balčiūviene ir kitomis šios mokyklos švietimo vadybininkėmis apžiūrėjo edukacines erdves ir aptarė jų panaudojimo galimybes. 

Po vizitų į švietimo įstaigas visi susitikimuose dalyvavę švietimo ekspertai, įstaigų vadovai ir mokytojai susirinko Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje. B. Houldsworthas susitiko su miesto vicemere Jurgita Šukevičiene bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyresniąja specialiste Danute Tarasevičiene. Visi kartu išklausė Jungtinės Karalystės švietimo vadybos eksperto pranešimą ir aktyviai dalyvavo diskusijoje apie šiandieninius švietimo vadybos iššūkius ir pokyčius. 

Po diskusijos B. Houldswortho pageidavimu delegacija nuvyko į Ukrainiečių registracijos centrą, jame buvo aptarti nepilnamečių pabėgėlių švietimo iššūkiai. 

Programą baigėsi vizitu Alytaus muzikos mokykloje, direktorė Gabrielė Dambauskaitė pristatė edukacines mokyklos erdves, o buvusi muzikos mokyklos direktorė, viena iš meninio neįgaliųjų ugdymo Lietuvoje pradininkių, prof. dr. Aldona Vilkienė papasakojo apie švietimo vadybos iššūkius neformaliajame švietime. 

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą