Pratęsiamos stipendijos iki 2020 m. įstojusiesiems į pedagogikos studijas

Pagal projektą „Tęsk“ skirtos tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programose studijuojantiems studentams ir toliau bus mokamos, nors Europos socialinio fondo finansuojamas projektas ir baigėsi. Stipendijas būsimiems pedagogams padengs valstybė. Šios stipendijos pradėtos mokėti dar iki 2020 m., iki įvedant tikslines stipendijas daugumai pasirinkusiųjų studijuoti pedagogiką.

Pagal 2018 m. prasidėjusį projektą, mėnesinės 115 eurų dydžio stipendijos iki šių metų birželio 30 d. buvo skiriamos daliai pirmosios pakopos studijų studentų, priimtų į valstybės finansuojamas studijų vietas pedagogikos studijų programose, atsižvelgiant į jų studijų pasiekimus. Dabar šie studentai jau bus ketvirtakursiai.

Pasibaigus projekte numatytam stipendijų teikimo laikotarpiui, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama sudaryti sąlygas iki 2020 m. įstojusiems studentams gauti valstybės paramą iki studijų pabaigos, priėmė sprendimą pratęsti stipendijas būsimiems pedagogams.

Iš viso šioms stipendijoms numatyta beveik 64 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto.

Stipendijos įsteigtos siekiant pritraukti gabius ir motyvuotus asmenis į pedagogines studijas šalies aukštosiose mokyklose.

Projektą „Tęsk“, bendradarbiaudama su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra. Jis orientuotas į pedagogų rengimo bei persikvalifikavimo modelio tobulinimą, pedagogikos studijų populiarinimą.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą