Plečiamos paslaugos raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimos nariams

„Socialinių paslaugų perdavimo NVO, socialiniam ar privačiam verslui“ pilotiniame projekte. Projekto metu įvairių įstaigų ir organizacijų darbuotojai, miesto gyventojai iškėlė problemą, kad  Alytaus mieste trūksta efektyvios paslaugų sistemos, kuri būtų veiksminga bei patogi vaikams, turintiems raidos sutrikimų bei jų šeimoms. 

2022 m. rugpjūčio mėnesį pagal projekto metu parengtas sąlygas buvo inicijuotas viešasis pirkimas, kuriuo buvo siekiama įsigyti paslaugas, kurias teikiant (suteikus) būtų pasiekti konkretūs socialinio poveikio rezultatai: 

  • 10 (dešimt) ir daugiau vaikų turinčių raidos sutrikimų būtų teikiamos paslaugos ne trumpiau kaip 4 mėn., 
  • pagerėtų šeimų psichosocialinė sveikata,
  • vaiko pasiektų rezultatų teigimas vertinimas (palyginant vaiko būklę prieš pradedant teikti konkrečias paslaugas ir jų teikimo pabaigoje).

Įvykdžius pirkimo procedūras 2022 m. rugsėjo 26 d. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su Alytaus autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. Paslaugų tikslas - sukurti efektyvią terapinių paslaugų sistemą, kuri būtų veiksminga bei patogi vaikams, turintiems raidos sutrikimų, bei jų šeimoms susideda iš šių priemonių:

  • Šeimas turi pasiekti sistemiška pagalba – vaiko ir šeimos poreikius atitinkančios Paslaugos, orientuotos į vaiko ir šeimos gerovę;
  • Kompetentingas vaiko būklės įvertinimas, kurį atliks tiekėjo parinktas specialistas, turintis bent vieną iš šių kvalifikacijų: psichologas, socialinis pedagogas arba ergoterapeutas; parinktas specialistas taip pat turi turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį su raidos sutrikimų turinčiais vaikais;
  • Konkrečių Paslaugų plano vaikui sudarymas, parenkant ir pritaikant konkrečiam vaikui tinkamus darbo metodus, atsižvelgiant į atliktą vaiko būklės įvertinimą, jo sensorinį profilį, individualias patirtis ir pomėgius (konkrečių Paslaugų plano kiekvienam vaikui sudarymas). Tiekėjas turi parinkti geriausiai vaiko tobulėjimo poreikius padėsiantį užtikrinti specialistą (pavyzdžiui, įskaitant, bet neapsiribojant, psichologą, logopedą, ergoterapeutą ir kt.);
  • Šeimų nukreipiamas pas atitinkamą konkretų specialistą(-us) ir to pasėkoje pagerėjusi vaiko fizinės ir psichinės sveikatos būklė.
  • Šeimos informavimas ir konsultavimas kitais socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos ir (ar)  asmeniniais klausimais. 

Paslaugų gavėjai – Alytaus mieste gyvenantys vaikai ir jaunuoliai (2-16 m.), turintys raidos sutrikimų, (mišrūs raidos sutrikimai, įvairiapusiai raidos sutrikimai). 
Daugiau informacijos: alytus@lietausvaikai.lt

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą