Nuo kitų metų – didesnė valstybės parama studentams, doktorantams ir studijuojantiems aukšto meistriškumo sportininkams

Nuo kitų metų valstybė teiks daugiau paramos finansinius iššūkius patiriantiems studentams – taps paprasčiau grąžinti valstybės remiamas studijų paskolas, nuo jų bus galima atleisti studijas pasirinkusius aukšto meistriškumo sportininkus. Doktorantams, netekusiems socialinių garantijų, numatyta tikslinė valstybės finansinė pagalba.

Šiems Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymams šiandien pritarė Vyriausybė.

Studentams – saugesnis studijų paskolos modelis

Siekiant padėti studentams saugesnėmis finansinėmis aplinkybėmis pradėti savarankišką gyvenimą, nuo ateinančių metų paskolų sutartis sudarysiantiems studentams įsigalios lengvatos grąžinant valstybės remiamas studijų paskolas.

„Šia iniciatyva siekiame užtikrinti didesnį studijų paskolų modelio saugumą, papildomas garantijas. Tai reiškia, kad užbaigus studijas studentai turės daugiau laiko įsitvirtinti darbo rinkoje ir tik tada pradėti grąžinti paskolas, o tie, kurie susiduria su ypač dideliais finansiniais iššūkiais, galės būti atleidžiami nuo paskolos grąžinimo“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras.

Atsižvelgus į studentų patiriamus iššūkius studijų paskolas pradėti grąžinti per metus nuo studijų pabaigos, šis terminas prailgintas iki dvejų metų. Šiais pakeitimais siekiama, kad studentai studijų metu ar iškart po jų galėtų daugiau dėmesio skirti studijoms ar darbo paieškoms, o ne prisiimtiems finansiniams įsipareigojimams – paskolos grąžinimui.

Taip pat nustatyta, kad socialinę pašalpą gaunantys studentai, kuriems paskolos grąžinimo terminas dėl per mažų pajamų jau buvo atidėtas penkis kartus, nuo paskolos grąžinimo galėtų būti atleidžiami. Tai padėtų studentams, ilgai nerandantiems darbo ar susiduriantiems su kitais iššūkiais, kylančiais dėl prastesnės socioekonominės padėties, sumažinti patiriamą finansinę riziką.

Nuo studijų paskolos grąžinimo bus atleidžiami ir valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantys aukšto meistriškumo sportininkai. Šia iniciatyva siekiama palengvinti aukšto meistriškumo sportininkų siekį įgyti išsilavinimą sportavimo metu ir lengviau įsilieti į darbo rinką baigus sportinę karjerą.

„Aukšto meistriškumo sportininkai didžiąją laiko dalį skiria treniruotėms ir sporto varžyboms, todėl nukenčia jų akademiniai pasiekimai, jiems tampa sunkiau įstoti į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose. Tikimės, kad papildomos valstybės motyvacinės priemonės sudarys palankesnes sąlygas sportuojant siekti ir aukštojo išsilavinimo ir taip užtikrins geresnę sportininkų integraciją bei didesnį konkurencingumą darbo rinkoje jau užbaigus sportinę karjerą“, – sako J. Nugaras.

Jautriausiai doktorantų socialinei grupei užtikrinama valstybės parama

Tikslinę paramą valstybė skirs ir doktorantams, atsidūrusiems jautrioje finansinėje situacijoje ir išėjusiems akademinių atostogų. Nedirbantiems ir socialinių garantijų netekusiems doktorantams pagalba būtų teikiama siekiant paskatinti juos grįžti į studijas.

Ši parama bus užtikrinama doktorantams, galintiems gauti arba gaunantiems socialinę pašalpą ir išėjusiems akademinių atostogų dėl ligos, rekomendavus gydytojui arba dėl nėštumo, gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų.

Paramos doktorantams dydis sieks apie 320 eurų per mėnesį. Iki šiol studijas sustabdžiusiems doktorantams valstybės parama akademinių atostogų metu buvo nutraukiama.

Šiuos pakeitimus inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudaryta darbo grupė, kurios tikslas – ieškoti sprendimų, kaip tobulinti doktorantų socialines garantijas. Darbo grupę sudarė Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos, Lietuvos mokslų akademijos jaunosios akademijos, Lietuvos studentų sąjungos, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktorių konferencijos, Lietuvos mokslo tarybos, Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų atstovai.

Dėl paramos doktorantai galės kreiptis į Valstybinį studijų fondą nuo 2024 m. sausio 1 d.

Komentarai

  • MARTINS LUTHOR
    prieš 33 minučių
    MR MORRIS GRAY IS THE ONLY REAL AND TRUSTED RECOVERY EXPERT

    I have a strong interest in this subject due to my prior experiences, which have increased my understanding of it. Had I had this information earlier, I would not have fallen victim to scams to the extent that I did, In my quest to earn enough money to retire early, I lost a lot of money to several investing platforms. I was clueless about how to restart after losing everything. Fortunately, I was directed to Morris Gray A Legitimate DIGITAL ASSETS RECOVERY AGENT by a friend. I was able to contact Him on: MORRIS GRAY 380 @ GMAIL COM, and they helped me recover my lost 13.6 BTC and introduced me to reliable investment platforms that are currently helping me realize my ambition of retiring early. Given how crucial this is, I hope it will assist someone who is in need of such services, you can reach out to him on, Whats App: + 1 607 698 0239 & Email: @ MorrisGray380 @ Gmail, Com…..

Parašykite komentarą