Artėja 2018–2019 mokslo metų brandos egzaminų pasirinkimas

Švietimo ir mokslo ministerijai patvirtinus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimus, ankstinamas visų brandos egzaminų pasirinkimo laikas, ilginamas brandos darbo atlikimo laikas abiturientams, sudaroma galimybė brandos darbą rinktis III gimnazijos klasės mokiniams.

 

Apraše numatyta, kad menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, kaip ir brandos darbą, IV gimnazijos klasių mokiniams reikės pasirinkti jau iki š. m. rugsėjo 25 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki spalio 24 dienos. III gimnazijos klasės mokiniai brandos darbą galės pasirinkti iki 2019 metų sausio 15 dienos.

Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokiniai atliks nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos, o III gimnazijos klasės mokiniai nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje, kurios IV ir III gimnazijos klasių mokiniai pasirinks laikyti brandos darbą.

Kaip ir anksčiau, brandos atestatui gauti mokinys turės išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai.

Bus organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 24 – birželio 20 dienomis, pakartotinė – birželio 21 – liepos 11 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2018-2019 mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos galės teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki spalio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

 

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt bei Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt. 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą