Didelėms pramonės įmonėms – 10 mln. eurų parama taršioms technologijoms keisti

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą didelėms pramonės įmonėms, kurios dalyvauja ES apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje, teikti paraiškas paramai, skirtai taršioms technologijoms keisti mažiau taršiomis. Šiam tikslui iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos numatyta 10 mln. eurų.

ES ATL prekybos sistema laikoma viena veiksmingiausių priemonių kovojant su klimato kaita. Minėtoji parama skirta subsidijuoti šioje sistemoje dalyvaujančių didelių įmonių investicijas į naujas technologijas, leidžiančias mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taip pat oro taršą, taršą nuotekomis, atliekų susidarymą.

Kvietimas skirtas didelėms ES ATL prekybos sistemoje dalyvaujančioms įmonėms, kurios darbina daugiau kaip 250 darbuotojų arba kurių metinės pajamos viršija 40 mln. eurų, o įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. eurų.

Paraiškos priimamos nuo rugsėjo 1 d. iki kol pakaks paramai skirtų lėšųIšsamesnės informacijos galima rasti APVA tinklapyje arba jos gali suteikti APVA specialistės Toma Juraitė (toma.juraite@apva.lt, tel. 8607 61049) ir Monika Ozarinskienė (monika.ozarinskiene@apva.lt, tel. 8646 08462).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą