Žemės ūkio ministerija siekia, kad dar daugiau ūkininkų gautų PVM kompensacinius priedus

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pateikė Vyriausybei pasiūlymus dėl ūkininkams taikomos kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) schemos tobulinimo, kad dar daugiau ūkininkų, kurie nėra PVM mokėtojai, iš žemės ūkio produkcijos supirkėjų  galėtų gauti 6 proc. kompensacinį priedą.

Pagal šiuo metu galiojančias Pridėtinės vertės įstatymo nuostatas ūkininkai, kurie atitinka nustatytus reikalavimus, gali naudotis ir kompensacinio PVM tarifo taikymo schema. Ūkininkai turi teisę gauti iš pirkėjų PVM mokėtojų gauti 6 proc. kompensacinį priedą už jiems parduodamą žemės ūkio produkciją ar suteiktas atitinkamas žemės ūkio paslaugas. 

Tačiau kompensacinį priedą gali gauti ne visi ūkininkai. Jis taikomas ūkininkams, kurie atitinka šiuos reikalavimus: bendra atlygio per metus (paskutinius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą pateiktas prekes ir suteiktas paslaugas suma neviršija 45 tūkst. eurų, taip pat asmuo yra įregistravęs ūkininko ūkį arba turi dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam ūkiui. Registruotas ūkininko ūkio žemės plotas arba suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas neturi viršyti 7 ha.

ŽŪM, išanalizavusi statistinę informaciją apie ūkininkų iš pardavimų uždirbamas pajamas ir žemės, kurioje vykdoma žemės ūkio veikla, plotą, pastebėjo, kad asmenų, ūkininkaujančių 7 ha ir mažesniuose ūkiuose, pajamos nesiekia 45 tūkst. Eur. Be to, daugelis tokio dydžio ūkių iš viso neparduoda užaugintos produkcijos. Minėtosios priežastys rodo, kad šiuo metu galiojanti kompensacinio PVM tarifo schema ūkininkams yra nepatraukli.

ŽŪM siekia, kad kuo daugiau ūkininkaujančių asmenų galėtų įsiregistruoti kompensacinio PVM tarifo gavėjais. Ministerija pasiūlė Vyriausybei keisti Vyriausybės nutarimą, kuriuo reglamentuojami ūkininkams taikomo kompensacinio PVM reikalavimai ir nustatyti, kad  kompensacinis tarifas galėtų būti taikomas asmenims, kurių registruotas ūkininko ūkio žemės plotas arba suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas neviršija 20 hektarų (šiuo metu galioja nuostata, kad  žemės plotas turi neviršyti 7 hektarų).

Nutarimo pakeitimo projektas jau suderintas su suinteresuotomis institucijomis ir spalio pradžioje turėtų būti svarstomas Vyriausybės posėdyje.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą