Bitininkai gali kreiptis paramos

Iki vasario 1 d. bitininkai gali teikti paraiškas pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemones. Kaip praneša Nacionalinė mokėjimo agentūra, paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programai įgyvendinti 2021 m. skirta 974 228 Eur. Galimi pareiškėjai: bičių laikytojai, bitininkų asociacijos, bitininkų kooperatyvai, mokslo ir studijų institucijos.

Paramos tikslas – gerinti bendrąsias bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas, užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 m. programą sudaro šios priemonės:

• „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;

• „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;

• „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;

• „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“;

• „Bičių šeimų atnaujinimas“;

• „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“;

• „Rinkos stebėsena“;

• „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.

 Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos finansavimo planą.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos kartu su reikalingais dokumentais (ar jų kopijomis) turi būti pateikiamos asmeniškai arba pareiškėjo įgalioto asmens, siunčiamos registruotu laišku arba teikiamos per pašto kurjerį Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui. Teritorinių skyrių adresai nurodyti kvietime. Kitais adresais paraiškos nepriimamos.

 Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama apie – 974 228 Eur.

 Kvietimą, dokumentus, taisykles ir kitą informaciją rasite čia

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą