Ūkininkai ir toliau galės naudotis Lietuvos kaimo plėtros programos pagalba

Ūkininkai ir toliau galės naudotis Lietuvos kaimo plėtros programos pagalba. Tačiau numatyti ir tam tikri privalomi įsipareigojimai. Vienas jų – ne mažiau kaip 37 proc. EURI lėšų skirti KPP priemonėms, susijusioms su aplinka ir klimatu, taip pat - gyvūnų gerovei ir „LEADER“. Bent 55 proc. šių lėšų turėtų būti skirta KPP investicinėms priemonėms, t. y. investicijoms į materialųjį turtą, ūkių ir verslo plėtrą, paramai pagrindinėms paslaugoms bei kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse ir bendradarbiavimui.

Dvejais metais pratęsus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) įgyvendinimą, pereinamajam laikotarpiui papildomai skirti 434,2 mln. Eur. 2021 m. skiriama 238,7 mln. Eur, o 2022 m. – 195,5 mln. Eur, tad ūkininkai ir kiti ūkio subjektai turės galimybę ir toliau kreiptis paramos.

Atsižvelgiant į iššūkius dėl COVID-19 sukeltos krizės, 2021 – 2022 m. yra skirtos papildomos lėšos ir ES ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) – 139,9 mln. Eur. Šiems metams skirta 41,4 mln. Eur, o ateinantiems – 98,5 mln. Eur.

„Tačiau numatyti ir tam tikri privalomi įsipareigojimai. Vienas jų – ne mažiau kaip 37 proc. EURI lėšų skirti KPP priemonėms, susijusioms su aplinka ir klimatu, taip pat - gyvūnų gerovei ir „LEADER“. Bent 55 proc. šių lėšų turėtų būti skirta KPP investicinėms priemonėms, t. y. investicijoms į materialųjį turtą, ūkių ir verslo plėtrą, paramai pagrindinėms paslaugoms bei kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse ir bendradarbiavimui“, - teigia Žemės ūkio ministerijos 3 Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja Jurgita Pugačiauskaitė – Butrimienė.

J. Pugačiauskaitės-Butrimienės teigimu, dėmesys būtent šioms investicinėms KPP priemonėms nėra atsitiktinis, juk šiuo metu ypač svarbu skatinti ekonominę ir socialinę kaimo vietovių plėtrą, atsižvelgiant į atsinaujinančios energijos, žiedinės ir bioekonomikos keliamus iššūkius.

„Tai prisidės prie ekonomikos gaivinimo, taip pat padės įgyvendinti žemės ūkio, aplinkos ir klimato tikslus, susijusius su efektyviu išteklių naudojimu, įskaitant tikslųjį ir pažangųjį ūkininkavimą bei inovacijas, gamybos mechanizmų ir įrangos skaitmeninimą ir modernizavimą“, - neabejoja 3 Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja.

Sausio 13 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-21 yra patvirtintas paramos paraiškų surinkimo grafikas 2021 m., tačiau tik toms KPP priemonėms, veiklos sritims, kurių kvietimams lėšų pakanka iš joms numatytų lėšų likučių. Priėmus sprendimus dėl pereinamojo laikotarpio lėšų paskirstymo šis įsakymas bus atnaujintas. Daugiau apie tai skaitykite čia.

2014–2020 m. KPP įgyvendinimas pratęstas 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 2020/2220.

Žemės ūkio ministerijos informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą