Nuo COVID–19 nukentėjusioms kiaulininkystės ir paukštininkystės įmonėms – 6,8 mln. Eur parama

Į šią pagalbą galės pretenduoti įmonės, nuo liepos 19 d. iki rugpjūčio 2 d. pateikusios paraiškas pagal „Laikinosios valstybės pagalbos kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (arba) perdirbimą) patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos“ priemonę.

„Pandemijos laikotarpiu dėl įvestų ribojimų uždarius viešojo maitinimo įstaigas, kritus eksportuojamų produktų kainoms, paukštininkystės ir kiaulininkystės įmonės patyrė sunkumų. Ši pagalba – kiaulininkystės sektoriui – 2,6 mln. Eur, paukštininkystės – 4,2 mln. Eur – kompensuos dalį įmonių patirtų nuostolių“, – teigia žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Didžiausia paramos suma vienai įmonei galės siekti 1 mln. 800 tūkst. Eur, bet negalės viršyti bendros 2019 m. jos sumokėtos gyventojų pajamų mokesčio ir pelno mokesčio sumos.

Pagalbos intensyvumas sieks iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o  labai mažoms ir mažoms įmonėms – iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) lėšas pagal patvirtintas paraiškas išmokės dar šiais metais – iki gruodžio 31 d. Pareiškėjui nuo apskaičiuotos pagalbos sumos, nelaukiant visų tinkamo finansuoti laikotarpio paraiškų įvertinimo pabaigos, bus išmokamas 60 proc. avansas.

Tinkami pareiškėjai

Paraiškas paramai gauti galės teikti įmonės, užsiimančios bent viena iš šių veiklų: kiaulių auginimu, naminių paukščių auginimu mėsai ir kiaušinių gavyba, paukščių skerdimu ir (ar) paukštienos perdirbimu, kiaušinių pakavimu ir (ar) kiaušinių perdirbimu.

Pardavimų pajamos iš šių veiklų 2019 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų įmonės pardavimo pajamų. Dar viena būtina sąlyga paramai gauti – įmonės pardavimų pajamos tinkamu finansuoti laikotarpiu turi būti sumažėjusios ne mažiau kaip 30 proc., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.

Vienkartiniai vertės sumažėjimo nuostoliai yra netinkamos finansuoti išlaidos.

Kur teikti paraiškas?

Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta NMA (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytas formas .doc, .docx, Excel formatu. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA elektroniniu paštu.

Paramos paraiškos forma yra čia.

Kur kreiptis dėl papildomos informacijos?

Papildomą informaciją teikia NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt, Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Trečiokienė, tel. (8 5) 252 6759, el. p. inga.treciokiene@nma.lt, Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vyresnioji patarėja Giedrė Pupšytė, tel. (8 5) 239 1011, el. p. giedre.pupsyte@zum.lt.

Administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 3D-449 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos, administravimo taisyklių patvirtinimo“ galite rasti čia.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą