Investicijos tvariai Lietuvos ateičiai – pasinaudokite galimybe gauti paramą energijos vartojimo efektyvumo didinimui

Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) –  organizacija, teikianti finansines paslaugas, įgyvendinanti ir administruojanti finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros, viešųjų paslaugų gerinimui ir plėtrai bei viešojo intereso sričių projektams vystyti. 

VIPA teikia paskolas, garantijas už grąžinamąsias investicijas arba įgyvendina panašias priemones, finansuojamas nacionalinėmis, Europos Sąjungos ir kitų finansinės paramos programų ar finansavimo šaltinių lėšomis (pvz., Europos investicijų banko ar kitų tarptautinių finansinių institucijų). VIPA per valdomus fondus ir finansines iniciatyvas sėkmingai prisideda įgyvendinant klimato kaitos sušvelninimą ir didinant energinį efektyvumą viešosios infrastruktūras (ar viešojo intereso) objektuose.

Juridiniams subjektams paskolos lėšomis gali būti finansuojamas bet koks energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektas: viešųjų pastatų atnaujinimas, gatvių apšvietimo modernizavimas, gamybos įrenginių modernizavimas ir bet kokie kiti energijos vartojimą mažinantys sprendimai.

Paskolos iki 80 proc. projekto vertės suteikiamos iki 10 m. laikotarpiui.

Kai projekto iniciatorius yra savivaldybė, ji skelbia privataus subjekto atranką projekto įgyvendinimui ir su konkursą laimėjusiu vykdytoju sudaro viešos ir privačios partnerystės (PPP) sutartį.

Projekto vykdytojas teikia paraišką dėl paskolos energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui ir gavęs finansavimą ima įgyvendinti projektą. Vykdytojas atlieka pastatų atnaujinimo ar gatvių apšvietimo rangos darbus, o po projekto įgyvendinimo su savivaldybe sutartu laikotarpiu ir už sutarto dydžio mokestį vykdo šių objektų priežiūrą.

Dėl finansavimo taip pat gali kreiptis ūkio subjektai, siekiantys įgyvendinti bet kokius kitus energijos suvartojimą mažinančius sprendimus: technologinių procesų ir įrenginių modernizavimą, pažangių šildymo ar vėdinimo sistemų įrengimą ir kitus.

Įmonių energijos efektyvumo didinimo, viešųjų pastatų ir apšvietimo tinklų renovacijos projektuose turi būti numatyta energijos suvartojimą sumažinti ne mažiau kaip 30 proc., taip pat ir energijos bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti ne mažiau kaip 30 proc. Tiek sutaupytą energiją, tiek sumažintą CO2 skaičiuojant nuo pirminio suvartojimo.

Platesnė informacija: 

https://www.vipa.lt/tips/, telefonu (8 5) 203 4401 arba el. paštu tips@vipa.lt.


Verslo skyriaus informacija

Komentarai

  • Joe Thwaite
    prieš 19 minučių
    I want to applaud my beautiful wife for finding out about Dr Ozigidon who helped us with the National Lottery Jackpot winning numbers to win a whopping sum of£184 Million in the Euro-million win. My name is Joe Thwaite, 49, and my wife  is Jess Thwaite, 46, from Gloucestershire. On May 10, 2022 we became the biggest national lottery jackpot winner after we had contacted Dr Ozigidon to help us become a large winner in the lottery with his powerful spell because my wife and I have read a lot about his powerful and effective spell. He gave us the winning numbers after casting the spell and assures us of victory. We followed and obeyed Dr Ozigidon spell instructions and today we are celebrating after winning the record-breaking Euro-Millions jackpot of £184M from the draw on Tuesday 10 May, 2022. Thanks to Dr Ozigidon because his good work has really been wonderful with his magical spells. We usually play the lottery but coming up with a big win has never been my thing not until we came in contact with Dr Ozigidon who a lot of people have been so thankful to for his miraculous doings. We are so grateful to this power sorcerer Dr Ozigidon. For giving us victory with his powerful spell. We decided to go public to motivate others and also to tell everyone about Dr Ozigidon powerful spell. Contact him today if you wish. His email at: drozigidonhenz.spell.net@gmail.com Also via whats-app +2349054750112.

Parašykite komentarą