Bitininkams – daugiau kaip milijonas eurų kasmet: nustatyta paramos teikimo tvarka

Siekiant užtikrinti bitininkystės sektoriaus plėtrą, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane numatytos penkios sektorinės intervencinės priemonės. Kasmet joms bus skirta 1 099 565 Eur. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino taisykles, kuriomis nustatoma, kam ir už ką bus teikiama ši parama.

Naujojo laikotarpio taisyklėse, nustatančiose paramos teikimo ir administravimo tvarką, nustatytos konkretesnės remiamos veiklos. Vietoje buvusių 8 liko 5, bet jos tapo platesnės. Atsisakyta priekabų aviliams transportuoti rėmimo, tačiau atsirado parama parodomojo bityno steigimui.

Pagal pirmąją priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ remiamos techninės (individualios), mokomosios konsultacijos bičių laikytojams, mokomieji renginiai, lektoriaus paslaugos, konferencijos šalies mastu, mokomosios ir (ar) atstovavimo išvykos. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Antrąja priemone „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ remiama:

  • pagal veiklą „Bičių šeimų atnaujinimas“ remiamas bičių motinų įsigijimas (kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų), parodomojo bityno kūrimas (investicijos reikalingos parodomajam bitynui įkurti) ir bičių selekcijai skirtos tarptautinės duomenų bazės naudojimosi paslauga (duomenų bazės prenumeratos mokestis), ( Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų);
  • pagal veiklą „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ remiamos investicijos į bitininkavimo inventorių (išskyrus transporto priemones bei visų tipų priekabas). Kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  • pagal veiklą „Bičių ligų prevencija“ – konsultavimo bičių ligų gydymo klausimais paslaugos, preparatų, įrangos varozei gydyti pirkimas. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Trečioji priemonė skirta norintiems gauti paramą  moksliniams tyrimams bitininkystės sektoriuje („Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“). Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal ją remiami:

  • varozės erkių biologijos ir kitų bičių ligų, kenkėjų ir kovos su jais priemonių tyrimai;
  • bičių produktų savybių tyrimai;
  • bičių biologijos, veislininkystės, ekologijos ir genetiniai tyrimai;
  • pesticidų ir sunkiųjų metalų likučių bičių produktuose tyrimai;
  • bičių šeimų priežiūros metodų tobulinimas.

Pagal ketvirtąją priemonę  „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, remiama po vieną vienetą per bitininkystės metus:

  • pagal veiklą „Bitininkystės sektoriaus studijos atlikimas“ (bitininkystės sektoriaus pokyčių stebėsena, informacijos apie Lietuvos bitynų raidą, ūkių dydžius, gaminamos produkcijos asortimentą, bičių sveikatingumą, bitynų apsirūpinimą inventoriumi rinkimas);
  • pagal veiklą „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas“ (bitininkų leidiniui šalies mastu leidyba, straipsniai, mokomieji ir (ar) informaciniai reportažai, dalyvavimas užsienio tarptautinėse maisto parodose).

Pagal penktąją priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“ remiami medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai. Kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Įsakymas Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. Strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo yra čia.

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą