Kinta verslo liudijimams įsigyti taikomos lengvatos

Alytaus miesto savivaldybės taryba ketvirtadienį nusprendė nustatyti naujus lengvatinius fiksuotus pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai.

Sprendimas koreguoti verslo liudijimų lengvatas priimtas išanalizavus lengvatas, taikomas Alytaus, Marijampolės, Panevėžio ir kitų savivaldybių verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams. Pagal minėtų savivaldybių taikomų lengvatų situaciją, tik Alytuje net 4 gyventojų grupės naudojasi 100 proc. lengvata, įsigydamos nesvarbu kokios veiklos rūšies verslo liudijimą, kitos savivaldybės tokių šimtaprocentinių lengvatų netaiko. 

Iki š. m. rugsėjo 1 d. gyventojai, įsigiję verslo liudijimus su lengvatomis, gavo lengvatų beveik už 80 tūkst. eurų. 

„Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus, Alytaus miesto savivaldybės taryba turi patvirtinti kiekvienais metais ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šiais metais prieš rengiant tarybos sprendimą, buvo išnagrinėti ir palyginti kitų savivaldybių pavyzdžiai. Nagrinėjant Alytaus miesto verslo liudijimų išdavimo su lengvatomis skaičius, buvo pastebėta, kad yra galimas piktnaudžiavimas – daugelis darbingo amžiaus žmonių naudojasi lengvatomis, gaudami verslo liudijimą žmogaus, kuriam priklauso lengvata, vardu. Išimdamas verslo liudijimą žmogus, kuriam priklauso lengvata, gali nurodyti, kad veiklą vykdys su šeimos nariu ir tokiu būdu prisitaikys lengvatą“, – teigia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjo pareigas, Rasa Michnovič.

Kaip kis lengvatų dydžiai nuo 2024 m. sausio 1 d.?

  • gyventojams, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, vietoje 100 proc. bus skiriama 50 proc. lengvata;
  • tėvams (įtėviams), auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, vietoje 100 proc. bus skiriama 50 proc. lengvata.
  • mokiniams (studentams), jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma, vietoje 100 proc. bus skiriama 50 proc. lengvata.
  • neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas: 0–25 proc. darbingumo lygis (nedarbingas asmuo); sunkus neįgalumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus) bus taikoma ne 100 proc., o 75 proc. lengvata; 
  • neįgaliems asmenims,  kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo), vidutinis neįgalumo lygis ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus), bus taikoma ne 80 proc., o 50 proc. lengvata; 
  • neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo), lengvas neįgalumo lygis ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus), lengvata mažėja 10 proc. vietoje 60, ji bus taikoma 50 proc. 

Lengvatos nebebus taikomos:

  • bedarbiams, įregistruotiems Užimtumo tarnyboje;
  • gyventojams, per paskutinius 12 mėnesių pakeitusiems savo gyvenamąją vietą ir ją deklaravusiems sprendimą priėmusioje savivaldybėje (Alytaus mieste), skaičiuojant nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos, ir įsigyjantiems verslo liudijimą ne trumpesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui;
  • užsieniečiams, kuriems pagal LR Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje suteikimo“ suteikiama laikinoji apsauga LR, ir Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, kurie negali grįžti į Ukrainą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, besinaudojantiems beviziu režimu arba turintiems galiojančią Šengeno vizą, turintiems nacionalinę vizą arba leidimą gyventi Lietuvoje, pateikusiems prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi LR arba pateikusiems prašymą suteikti prieglobstį, turintiems interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodą (ILTU).

Kiek verslo liudijimų išduota 2022 m. ir kiek iki š. m. rugsėjo 1 d. pagal tam tikras veiklos rūšis?

Prekybos tik ne maisto produktais verslo liudijimų 2022 m. išduota 347, o iki š. m. rugsėjo 1 d. – 288. Prekybai 2022 m. – 135, o šiemet – 112. Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veiklai pernai – 264, šiemet – 262. Specialiųjų statybos darbų, išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto veiklai pernai – 277, šiemet  – 163. Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla pernai – 129, šiemet – 113, o gyvenamosios paskirties patalpų nuomai pernai – 157, šiemet jau 185. 

Mažiausiai verslo liudijimų išduota tiek šiais, tiek praėjusiais metais – avalynei taisyti, asmeniniams ir namų ūkio reikmenims taisyti, įvairių tipų laikrodžiams ir juvelyriniams dirbiniams taisyti, dviračiams remontuoti, dirbtinei bižuterijai gaminti ir naminių gyvūnėlių kirptimui. 

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą