Dar daugiau savivaldybės paramos ūkininkams ir žemės valdytojams

Alytaus rajono savivaldybė siekia skatinti žemės ūkio konkurencingumą, produktų gamybą, prekybą rajone, mažinti šiltnamio efektą žemės ūkio srityje, garsinti Alytaus rajoną parodose bei išlaikyti tradicijas. Antradienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintos papildytos žemės ūkio konkurencingumo didinimo priemonės, kurioms numatyta savivaldybės parama.

Finansinė parama gali būti teikiama:

 • už paimtas paskolas palūkanoms, daliai agrocheminių dirvožemio tyrimų išlaidų kompensuoti;
 • gamybinių pastatų, patalpų ir statinių techninės dokumentacijos rengimo, teritorinio planavimo ir techninių projektų rengimo (išskyrus gyvenamųjų patalpų) išlaidoms padengti;
 • parengtiems investiciniams su žemės ūkio veikla susijusiems projektams kofinansuoti, kai projektas yra gavęs finansinę paramą iš nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ar kitų fondų;
 • mokymų kursams, seminarams, susijusiems su žemės ūkio veikla Lietuvoje;
 • dalyvavimo dalyvio teisėmis žemės ūkio parodose, konkursuose, mugėse išlaidoms padengti;
 • sertifikuotai javų, rapsų, bulvių ir kt. sėklai įsigyti;
 • melioracijos statinių remonto darbams, techninio darbo projekto parengimo ir ekspertizės paslaugoms kompensuoti;
 • ūkininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatyvų, asociacijų registravimo, perregistravimo, nario mokesčio organizacijose, įregistravimo Registrų centre, steigimo dokumentų įforminimo notarų biure, spaudo pagaminimo išlaidoms kompensuoti;
 • savos gamybos žemės ūkio produkcijai pagaminti įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti;
 • 60 proc., bet nedaugiau kaip 5000 Eur kompensacija teikiama pareiškėjui, kurio žemės ūkio ekonominis dydis (VED) prašymo teikimo metu yra ne mažesnis kaip 2500 Eur ir ne didesnis kaip 16000 Eur;
 • 30 proc., bet ne daugiau kaip 3000 Eur teikiama pareiškėjui, kurio žemės ūkio ekonominis dydis (VED) prašymo teikimo metu yra ne mažesnis kaip 16001 Eur ir ne didesnis kaip 60000 Eur.

Pareiškėjams – PVM mokėtojams tinkamų padengti išlaidų dalis skaičiuojama be PVM. Paramos lėšos skiriamos einamaisiais kalendoriniais metais pateiktiems prašymams kompensuoti. Dėl paramos į Alytaus rajono savivaldybę gali kreiptis ūkininkai ir žemės ūkio valdos valdytojai.

Bendra suteikta paramos lėšų suma per dvejus metus negali viršyti 5000 Eur, išskyrus su melioracija susijusių darbų kompensavimą.

 

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą