Smulkieji ūkininkai itin palankiomis sąlygomis kviečiami pasinaudoti parama

Smulkieji ūkininkai iki gegužės 15 d. dar gali pasinaudoti galimybe paskutinį kartą ypač palankiomis sąlygomis gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. 

Parama smulkiesiems ūkiams yra negrąžintina parama, kuri finansuojama 100 proc., t. y. ūkininkui nebūtina prisidėti savo lėšomis, visas išlaidas galima padengti paramos lėšomis. Ši parama yra viena populiariausių per visą KPP paramos teikimo laikotarpį ir dėl priemonės aktualumo padidinta nuo 12 mln. Eur iki 144 mln. Eur. Parama skiriama smulkiesiems ūkininkams, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra nuo 4 000 iki 7 999 Eur.

Skirtingai nuo kitų investicinių priemonių, čia pats ūkininkas sprendžia, kokių investicijų jo ūkiui labiausiai reikia. Tai gali būti žemės ūkio technika, įranga, padargai, gyvulių įsigijimas ir kt. Galima įsigyti ir naudotą techniką. Svarbu, kad investicijos būtų susijusios su remiama veikla ir būtinos verslo planui įgyvendinti. 

80 proc. išmokos sumos išmokama iš karto po sprendimo skirti paramą, o likę 20 proc. mokami, jei tinkamai įgyvendinamas verslo planas. Projekto kontrolės laikotarpio nėra, o verslo planas pildomas pagal nustatytą formą, kuri yra nesudėtinga ir nedidelės apimties. 

Išskirtinis dėmesys skiriamas pieno ūkiams, nes jiems sudarytos atskiros paramos gavimo sąlygos ir skirtas atskiras lėšų krepšelis, tad dėl paramos gavimo jiems nereikia konkuruoti su kitų sektorių ūkiais.

Parama teikiama pieninės gyvulininkystės ūkiams, laikantiems 3-9 melžiamas karves, kurios turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio. Pieno ūkai skatinami investuoti į melžimo įrangą, pieno šaldymo įrangą, betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Už šias investicijas skiriama 15-20 atrankos balų. 

Paramos paraiškos gali būti teikiamos iki gegužės 15 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą. Šiame paraiškų teikimo etape pieninės galvijininkystės sektoriui skirta 6 mln. Eur paramos lėšų, kitiems sektoriams – 19 mln. Eur 

Žemės ūkio ministerija ragina visus smulkius ūkius pasinaudoti teikiama parama ir suskubti teikti paraiškas, kadangi tokiomis palankiomis sąlygomis parama teikiama paskutinį kartą. Parama smulkiems ūkiams bus tęsiama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemones, tačiau jau kitomis sąlygomis -  prie investicinio projekto reikės prisidėti savo lėšomis.

Paraiškas paramai gauti galima teikti čia.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą