Paraiškos dėl paramos verslui kurti priimamos nuo birželio 3 d.

Dažniausiai norintiems dirbti savarankiškai verslo pradžiai trūksta finansinių lėšų. Užimtumo tarnybos parama verslui kurti (PVK) gali būti išeitis tokioje situacijoje atsidūrusiems žmonėms.

Nuo birželio 3 d. bus priimamos paraiškos ir jas galima teikti 30 dienų nuo informacijos apie atranką paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje. Vienos steigiamos darbo vietos dydis negalės viršyti 31 LR Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio sumos (šiuo metu – iki 28644 Eur).

Šiemet ketinančių teikti paraiškas laukia lankstesnis nagrinėjimo procesas. Anksčiau tiesioginėms darbo funkcijoms nebūtinų lėšų prašymai būdavo iš karto atmetami. Dabar bus galima koreguoti perkamų priemonių sąrašą sumažinant prašomos subsidijos dydį.

„Atkreipę dėmesį į dažniausiai pasitaikančias paraiškų atmetimo priežastis ir klientų pastabas, nuo šiol suteiksime galimybę taisyti perkamų priemonių sąrašą. Tai leis patiems žmonėms geriau išsigryninti būsimo verslo veikimo principus ir neužkirs kelio dalyvauti tolesniuose vertinimo etapuose“, – sakė Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.

Parama verslui kurti yra skirta norintiems siekti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų, skatinti žiedinės ekonomikos plėtrą ir finansuojama iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšų. Steigiamos darbo vietos turi atitikti kalendoriniams metams nustatytus paramos verslui kurti prioritetus.

Norintys pasinaudoti parama verslui kurti, turi užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje. To nepadariusių paraiškos iš karto bus atmestos.

Paraiškos bus nagrinėjamos tik pateiktos per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Parama yra skiriama tik naujai veiklai vykdyti ir naujoms darbo vietoms kurti. Subsidijos neskiriamos darbo vietoms, skirtoms laikiniems ar sezoniniams darbams atlikti.

Parama gali pasinaudoti tiek dirbantieji, tiek bedarbiai, jau turintys darbo patirties. Anksčiau vystę savarankišką veiklą pretenduos į paramą tik tada, jei planuoja keisti verslo kryptį. Jei paraiška bus patvirtinta, užimti klientai turės nutraukti darbo sutartis ar vykdomą veiklą iki sutarties dėl finansavimo pasirašymo dienos.

Visos paraiškų atrankos metu bus siekiama suteikti kuo daugiau žinių ne tik apie paramos verslui priemonės reikalavimus, bet ir pretendentų švietimui apie verslo vystymą. Kartu su paraiška privaloma pateikti „Inovacijų agentūros“ baigtų „Verslo e.gido“ kursų pažymėjimą. Dokumentai apie patirtį, išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje sustiprins galimybę gauti paramą.

Anot G. Sinkevičės, vien tik noras būti nepriklausomu ir uždirbti daugiau nepadės sukurti sėkmingo verslo: „Dar prieš teikdamas paraišką, kiekvienas kandidatas turi žinoti bent jau bazinius reikalavimus. Išsamiau apie paramos priemonę pasakosime savo organizuojamuose mokymuose, rekomenduojame naudotis ir nemokamomis „Inovacijų agentūros“ paslaugomis, kur bus galima aptarti verslo idėją, jo pradžią, reikalavimus gamybos, statybos ar paslaugų srities verslams, gauti mentoriaus pagalbą. Finansinė parama skiriama tik verslo startui, o vėliau prireiks daugybės savarankiškų verslumo žinių.“

Užimtumo tarnyba paraiškų teikimo etapą vykdys birželio 3 d.-liepos 2 d., kurios bus nagrinėjamos 45 darbo dienas.

Paramos gavėjai įsteigtas darbo vietas turės išlaikyti 36 mėnesius nuo jų įsteigimo dienos. Įgytą turtą privalės apdrausti, o mokamas darbo užmokestis turės būti ne mažesnis nei nurodytas paraiškoje. Taip pat bus galima įsigyti tik naujas darbo priemones.

Užimtumo tarnybos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą