Kviečiame pasinaudoti valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Siekiantieji pagerinti savo gyvulių bandas kviečiami teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. Šiemet tam skirta 1,845 mln. Eur.

 

Paraiškos ir dokumentai teikiami nuo 2019 m. vasario 1 d. iki kovo 4 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniams padaliniams pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, taip pat per įgaliotus asmenis, kurjerius arba registruotomis pašto siuntomis.

Pareiškėjai gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys: žemės ūkio valdų valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ar ožkų bandas, ir siekiantys pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais.

Pagal šią priemonę gali būti kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų pirkimo kainos, tačiau ne daugiau kaip:

už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1,3 tūkst. Eur, už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 tūkst. Eur, už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur, už grynaveislę avį – 65 Eur, už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur, už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Jeigu pritrūks lėšų, pirmumas bus teikiamas tiems pareiškėjams, kurių ūkiniai gyvūnai jau dalyvauja pripažintų veislininkystės institucijų selekcinėse programose ir (arba) kurie vertina bulius pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, ir (arba) kurių laikoma banda turi veislyno statusą, ir (arba) kuriems dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę.

Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti VMVT apie paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paraišką. VMVT paraišką išregistruos ir nutrauks vertinimo procedūrą.

Daugiau informacijos ir reikiamus dokumentus rasite Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą