Nuotraukos autorius: V.Ščiavinskas

Štai ko geriau netaupyti – sukauptos atostogos pradings, kai kuriems – jau liepą

Laikas pamažu senka – seniai, dar iki 2017-ųjų liepos sukauptas atostogas verta panaudoti iki vidurvasario, antraip dings ir galimybė atsikvėpti, ir atostoginiai. Taigi dabar būtų tinkamas metas atsitraukti nuo darbų ir pasinaudoti atostogų galimybe. Kodėl vertėtų tai padaryti, paaiškino „Jurex“ advokatė Kotryna Jakavičiūtė.

Kompensacija – tik iki liepos

Žmogus, kuris dar iki 2017-ųjų liepos – iki tol, kol įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas – buvo sukaupęs atostogų daugiau kaip už 3 metus ir iki šiol jų neišnaudojo, tai privalo kuo skubiau padaryti. Kodėl? Pasak K.Jakavičiūtės, darbuotojai, turintys iki 2017-jų liepos 1 d. sukauptų nepanaudotų kasmetinių atostogų, turi teisę jas išnaudoti iki šių metų liepos 1-osios. To nepadarę žmonės nuo liepos praras į jas teisę. Ir ne tik tai: jei žmogus nutrauks darbo sutartį po 2020 m. liepos 1-osios, kompensacija už šias atostogas nebus mokama. Iki 2017-ųjų vidurvasario nepanaudotos atostogos galės būti pakeistos pinigine kompensacija tik tuo atveju, jei darbo sutartis bus nutraukta iki 2020 m. liepos 1 d. Visa tai numato Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

Kaupimas turi ribas

Darbuotojai, kurie mažai skiria laiko atostogoms, tikėtina, joms skirtas dienas „taupė“ ir po 2017-ųjų liepos. Ar jas galima ir toliau kaupti? Kiek atostogoms skirtų dienų gali būti perkelta į kitus metus? K.Jakavičiūtė paaiškino, kad darbuotojo per kalendorinius ar ankstesnius metus neišnaudotos atostogos kaupiamos ir visos perkeliamos į kitus metus tol, kol į jas neprarandama teisė. O tai nutinka tam tikrais atvejais. Pavyzdžiui, darbuotojas už 2017-2018 darbo metus gali būti sukaupęs 20 darbo dienų, dar 20 darbo dienų – už 2018-2019 darbo metus. Jei šios atostogos neišnaudojamos, jos perkeliamos į 2019-2020 metus. Tokiu būdu 2019-2020 metais darbuotojas turės teisę jau į 60 darbo dienų atostogų. „Tačiau teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas, kai darbo sutartis nutraukiama) prarandama praėjus trejiems metams. Pavyzdžiui, teisė į per 2017 metus sukauptas atostogas bus prarasta 2021 m. sausio 1 d. Išimtis – tie atvejai, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti“, – paaiškino teisininkė.

Atskaitos taškas – treji metai

Tad kiek daugiausia atostogų dienų galima persikelti į 2020 metus? Tikėtina, kad yra situacijų, kai žmonės turi ir iki Darbo kodekso įsigaliojimo sukauptų atostogų, kurias derėtų išnaudoti iki šių metų liepos, ir vėliau yra prikaupę atostogų dienų. Pasak K.Jakavičiūtės, ankstesniais metais sukauptų ir perkeliamų atostogų dienų skaičius nėra ribojamas. Tol, kol neprarandama teisė į jas, kaupiamos ir perkeliamos visos nepanaudotų atostogų dienos – tiek sukauptos iki 2017 m. liepos 1 d., tiek ir po to. Kadangi pirmasis trejų metų terminas sueis 2020 m. liepos 1-ąją, štai tada teks prarasti teisę į visas poilsiui skirtas dienas, sukauptas iki 2017-ųjų liepos. Tos atostogos, kurios bus sukauptos per antrą 2017-ųjų pusmetį, dings pasibaigus 2020-iesiems.

Iškreipia įmonių biudžetą

Neišnaudotos atostogos kelia sunkumų įmonėms dėl to, kad joms sunkiau planuoti savo biudžetą. „Tuomet, kai darbuotojai nesinaudoja atostogomis, jos trejus metus laikomos nepanaudotų atostogų rezerve. Atleidžiant darbuotoją, kuris yra sukaupęs daug nepanaudotų atostogų dienų ir į jas tebeturi teisę, įmonė turi sumokėti už tai kompensaciją. Ir tai iškreipia planuotą biudžetą. Be to, darbdavys turi užtikrinti ir tai, kad būtų įgyvendinta Darbo kodekso nuostata, įpareigojanti suteikti darbuotojui kasmetines atostogas bent kartą per darbo metus. Todėl darbuotojo atsisakymas naudotis kasmetinėmis atostogomis ar bent jų dalimi yra vertintinas kaip piktnaudžiavimas teise“, – paaiškino teisininkė.

Kompensacija išeinantiems

Kokia suma turi būti išmokama darbuotojui už neišnaudotas atostogas, jei, tarkime, jis palieka bendrovę? K.Jakavičiūtė priminė, kad kasmetinės atostogos apmokamos pagal vidutinį to darbuotojo darbo užmokestį, kuris apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Pavyzdžiui, jei darbuotojas išleidžiamas atostogų nuo sausio 15 d., skaičiuojamasis laikotarpis yra gruodis, lapkritis ir spalis.

 

„Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis: bazinį darbo užmokestį bei kintamąją jo dalį, priedus, priemokas, didesnį apmokėjimą už darbą, pavyzdžiui, naktį ar švenčių dieną, bei premijas, mokamas už mėnesio darbo rezultatus. Neįskaitomos tik skatinamosios premijos. Ta pačia tvarka apskaičiuojamas ir vidutinis darbo užmokestis kompensacijai už nepanaudotas atostogas mokėti“, – paaiškino K.Jakavičiūtė.

Audrė Srėbalienė

lrytas.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą