Alytaus smulkiajam ir vidutiniam verslui – 50 tūkst. eurų savivaldybės parama pagal SVV programą

Kiekvienam verslui ir ypač šiuo laikotarpiu reikalingos net ir minimalios lėšos investicijoms ir plėtrai. Kviečiame pasinaudoti Alytaus miesto savivaldybės kasmet skiriama paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui – Alytaus mieste registruotiems ir veikiantiems verslo subjektams. Šiemet parama siekia 50 tūkst. eurų.

Šeši išlaidų kompensavimo būdai

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys Alytuje, gali pasinaudoti net šešiais išlaidų kompensavimo būdais:

Įmonės steigimo išlaidos. Maksimali kompensuojama suma – 350 eurų (iki 100 Eur įmonės steigimo išlaidos ir iki 250 Eur darbų ir priešgaisrinės saugos mokymų išlaidos). Parama skiriama ne daugiau kaip vienai to paties steigėjo įsteigtai įmonei einamaisiais metais. Įmonė Alytaus mieste turi būti įregistruota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius.
Verslo plano bei investicinio projekto ir paraiškos parengimo dalinis kompensavimas (iki 1 000 eurų, iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų).
Paskolos palūkanų dalinis kompensavimas iki 50 proc. (ne daugiau kaip 1 500 eurų). Paskolos palūkanų dalinis kompensavimas vykdomas pagal pareiškėjo pateiktą banko (kredito įstaigos) pažymą apie priskaičiuotas ir sumokėtas palūkanas.
Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pirmus veiklos metus iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 eurų. Ši finansavimo forma taikoma, jei nuomojamos patalpos yra priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei, nuomos sutartis įregistruota Registrų centre.
Gavusiems valstybės paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti – 100 eurų vienai darbo vietai įkurti, išskyrus vadovo darbo vietą.
Bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis patirtos išlaidos (iki 50 proc.) arba kai įmonė kuria prototipą, finansuojama iki 100 proc. paslaugų vertės.
Bendra parama verslui negali viršyti 2 500 eurų vienam pareiškėjui. Atkreipiame dėmesį, kad išlaidos pripažįstamos tinkamomis, tik jei jos apmokėtos per finansų institucijas ir pateikti visi išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

Populiariausia parama – patalpų nuomos kaina

Per 2019 metus į savivaldybę kreipėsi apie 40 smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Populiariausios prašymų teikimo sritys yra patalpų nuomos kainos kompensacija pirmaisiais veiklos vykdymo metais, verslo paskolų palūkanų, verslo plano parengimo bei įmonės steigimo dalinis kompensavimas.

Paraiškos priimamos iki lapkričio 1 dienos

Kviečiame teikti prašymus dėl verslo skatinimo, kad įgyvendintumėte savo siekiamus tikslus ir palengvintumėte finansinę naštą.
Prašymai karantino laikotarpiu priimami tik elektroniniu paštu info@alytus.lt. Kontaktai pasiteirauti:

Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja Rasa Abramavičiūtė. Tel. (8 315) 55 139. Mob. tel. 8 676 17057. El. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt.
Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė. Tel. (8 315) 55 115. Mob. tel. 8 626 56460. El. p. aukse.juoniene@alytus.lt .

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą