Dar galima teikti paraiškas dėl paramos verslui ir veiklai

Alytaus rajono savivaldybė informuoja, kad birželio ir liepos mėnesiais dar galima teikti paraiškas dėl paramos įvairiai veiklai ir verslui, žemės ūkio produktų gamybai, savo valdoje išaugintų produktų perdirbimui ir tiekimui į rinką, arba šių produktų supirkimui, iš jų pagamintų maisto ir ne maisto gaminių realizavimui.

Iki birželio 15 d. Alytaus rajono gyventojai dar gali teikti paraiškas dėl paramos ne žemės ūkio ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ( kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka). Paramos dydis negali viršyti 18,8 tūkst. eurų.

Iki birželio 30 d. smulkieji ūkininkai gali kreiptis paramos žemės ūkio produktų gamybai, išaugintų valdoje produktų perdirbimui ir tiekimui į rinką. Didžiausia galima išmoka – 15 tūkst. eurų.

Taip pat priimamos paraiškos 2020 m.  investicijoms į žemės ūkio valdas. Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai arba šių produktų supirkimas ir realizavimas, iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas. Paramos dydis – iki 50 tūkst. eurų vienam gavėjui.

Ūkininkai, ne jaunesni negu 18 m., ir labai mažos įmonės gali teikti paraiškas dėl paramos biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 10,4 mln. eurų lėšų.

Iki liepos 31 d. priimamos paraiškos dėl paramos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Remiama žemės ūkio produktų gamyba, ūkininko valdoje išaugintų ar pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai. Pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, teisės aktų numatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą ir ūkininko ūkį, jeigu iki paraiškos teikimo dienos asmeniui dar nėra suėję 41 metai, jeigu yra baigę Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą, pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje kaip ūkio valdytojas. Didžiausias išmokos dydis – 40 tūkst. eurų.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą