Tolerancijos dieną ir visus metus – lygių galimybių skatinimas

Lapkričio 16-oji – Tolerancijos diena. Šią dieną kviečiame atkreipti dėmesį į lygių galimybių svarbą, – ne tik nediskriminuokime, bet ir imkimės realių veiksmų gerinti lygybės situaciją: darbovietėje, viešajame gyvenime, namuose ir kitur. 

Diskriminacijos situacija Lietuvoje
Diskriminacija Lietuvoje vis dar yra paplitusi, – su tuo sutinka beveik pusė mūsų šalies apklaustųjų. Jie patvirtino, kad diskriminacija dėl tautybės, seksualinės orientacijos ir amžiaus yra paplitusi. 

Lyčių lygybė
Europos lyčių lygybės instituto lyčių lygybės indeksas skaičiuojamas vertinant lyčių lygybės padėtį šalyje nuo 1 iki 100 balų skalėje matuojant 6 pagrindines gyvenimo sritis: darbas, pinigai, žinios, laikas, galia, sveikata. 

Bendras lyčių lygybės indekso vidurkis Europos Sąjungoje šiuo metu siekia 68.6 balus. Tuo tarpu Lietuva šiemet buvo įvertinta 60.6 balo. Nors nuo bendro ES vidurkio vis dar atsiliekame, nuo paskutinio vertinimo, kuris buvo atliktas 2021 metais, Lietuva pakilo per 0.6 balo.

Lygios galimybės 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2021 m. sulaukė 1011 kreipimųsi. Dažniausiai kreiptasi dėl galimos diskriminacijos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos srityje (230 kreipimųsi), galimos diskriminacijos lyties pagrindu – 203 (20 proc.), dėl darbo santykių (193 kreipimaisi), vartotojų teisių apsaugos (178 kreipimaisi), negalios pagrindu – 125 (12 proc.), amžiaus pagrindu – 110 (11 proc.).

Kviečiame dalyvauti viešojoje konsultacijoje
Konsultaciją organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, norėdama sužinoti visuomenės nuomonę dėl Lygių galimybių, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų keitimo poreikio, atsižvelgiant į praktikoje kylančius iššūkius dėl šių įstatymų nuostatų taikymo, ir įvertinti, ar teisinė apsauga nuo diskriminacijos yra veiksminga.

Konsultacija vyksta ČIA

Konsultacijoje galima dalyvauti nuo lapkričio 9 d. iki gruodžio 9 d., atsakant į anketos klausimus ČIA. Apklausos struktūra sudėliota taip, kad respondentas turėtų galimybę pasisakyti tik apie jam (jai) aktualius klausimus. Kviečiame atsakyti į visus Jums aktualius klausimus laisva forma. Atsakymas į visus klausimus užtruktų apie 20 minučių.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą