Lazdijuose pagerbtas laisvės gynėjų atminimas

Skaudžią 1991 m. sausio 13-ąją Lietuvą sukrėtė kraupūs įvykiai Vilniuje, kai vienybės ir laisvės siekio vedami Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę, tačiau vardan to paaukodami savo gyvybes. Nuo lemtingos dienos prabėgus beveik trisdešimtmečiui kasmet minima Laisvės gynėjų diena. Sausio 11 d. Lazdijuose vyko šiai dienai atminti skirtas renginys „Lietuva – liepsnelė vėjyje“. Jame dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Europos Parlamento narė dr. Laima Liucija Andrikienė, Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius, Lenkijos Respublikos Seinų miesto burmistras Arkadiusz Adam Nowalski.

„Sausio 13-oji kaskart mums primena apie žuvusius laisvės gynėjus, jų artimųjų širdžių skausmą, apie tūkstančius fiziškai ir dvasiškai suluošintų, bet neįbaugintų tautiečių, su beginkle minia stojusių į žūtbūtinę kovą prieš tankus už savo gimtąją šalį. Viltis, tikėjimas ir meilė Tėvynei visada mūsų tautai suteikdavo jėgų drąsiai žengti į priekį. Šiandien savo Tėvynės sargyboje stovime kiekvienas iš mūsų. Kiekvienas iš mūsų esame savo šalies laisvės gynėjas, nes šiandieninių įvykių kontekste vis aiškiau suvokiame, kad laisvė nėra duotybė. Mūsų vienybė ir susitelkimas reikalingi čia ir dabar – dirbant kasdienius darbus, mokantis, kuriant šeimas gimtajame krašte, kartu įveikiant iškylančius sunkumus bei pasitinkant džiugias akimirkas. Tad nuoširdžiai linkiu, kad saugodami savo kraštą bei kurdami jo gerovę dažniau sakytume „MES“. Lai tautos didvyrių atminimas, neblėstanti meilė Tėvynei ir nuoširdus darbas jos labui veda mus drauge pirmyn!“ – Laisvės gynėjų dienos minėjimo metu kalbėjo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.

 

Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis kartu su Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadu SkirmantuValatkevičiumi pasirūpino, kad Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Lazdijų brigados generolo Adolfo Ramanausko–Vanago 104 kuopos šauliai būtų aprūpinti naujomis uniformomis. Šias dovanas Lazdijų rajono savivaldybės meras įteikė Vytautui Antanui Zdančiui, Vytautui Ragauskui, Albinui Griškeliui, Vincui Albinui Leskauskui, Juozui Vidrai, Algirdui Vincui Lazauskui, Alvydui Jurčiukoniui, Aliui Jurčiukoniui, Petrui Surdokui, Vytautui Jančiukui.

Renginio metu susirinkusiems nuostabius muzikinius kūrinius dovnaojo kamerinis choras „Gaustas" (vadovė Birutė Vžesniauskienė).Po Šventųjų Mišių, kurias aukojo Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonas Nerijus Žvirblys, visi susirinkusieji buvo kviečiami dalyvauti iškilmingoje eisenoje į Nepriklausomybės aikštę. Taip pat, gėlės ir žvakelės buvo padėtos prie Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo. Eisenoje pirmieji išsirikiavo Lietuvos šaulių sąjungos Lazdijų skyriaus šauliai, kurie buvo nešini vėjyje plazdėjusiomis Lietuvos valstybės, Lietuvos valstybės istorinės, Lazdijų miesto ir Lietuvos Šaulių sąjungos vėliavomis.

 

Lazdijų rajono savivaldybės meras, garbūs svečiai, Lazdijų krašto gyventojai prie Nepriklausomybės paminklo padėjo gėles, uždegė žvakutes ir atidavė pagarbą laisvės gynėjams, paaukojusiems savo gyvybes kovoje už atkurtą valstybės Nepriklausomybę. Žuvusiųjų atminimą pagerbus tylos minute, dangų skrodė KASP Dainavos apygardos 1-osios kuopos savanorių salvės už Lietuvą, už Laisvę ir už žuvusius už Lietuvos laisvę. Visi atsinešusieji žvakutes iš jų sudėjo ąžuolo lapus, kurie simbolizuoja jėgą, didvyriškumą, ištvermę ir tvirtumą. Be to, Nepriklausomybės aikštėje susirinkę žmonės buvo vaišinami karšta arbata

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą