Nuotraukos autorius: AMS

Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijai pasiūlyti 9 kandidatai

Alytaus miesto savivaldybė sulaukė dešimties siūlymų Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijai gauti. Į šią premiją pretenduoja devyni kandidatai – vieno jų kandidatūrą pateikė dvi organizacijos.

Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijos kasmet skiriamos trims kandidatams. Jos dydis vienam asmeniui siekia 2500 Eur.  Kultūros premijos paprastai būdavo įteikiamos Alytaus miesto šventės metu, tačiau šiemet tai bus padaryta šiek tiek vėliau – liepos 6-ąją.

Į Alytaus miesto savivaldybės  kultūros premiją už aktyvią kūrybinę ir ugdymo veiklą, reikšmingus kūrybinius laimėjimus, puoselėjant Alytaus miesto kultūrą ir garsinant miestą šalyje ir užsienyje pretenduoja Inesa Pilvelytė. Jos kandidatūrą pasiūlė Alytaus soroptimisčių klubas. Už Alytaus miesto bendruomenę telkiančias kultūrines iniciatyvas ir aukštą meninį lygį, organizuojant miestą reprezentuojančius renginius,  I. Pivelytės kandidatūrą taip pat pasiūlė  asociacija „Teatro stiprinimo ir paramos fondas TSF“.

Už aktyvų dalyvavimą miesto muzikiniame kultūriniame gyvenime ir Alytaus miesto vardo garsinimą į kultūros premiją pretenduoja jaunimo grupė „Velvet“ (pasiūlė Neringa Zablackienė). Trečioji kandidatė  – VšĮ Alytaus regioninės televizijos kūrybinė grupė: Daina Baranauskaitė-Čiginskienė, montažo režisierius Kęstutis Ražanauskas, vaizdo ir garso režisierius Marius Šagunevičius. Premiją kūrybinei grupei siūloma įteikti už kultūrinės, istorinės, etnografinės krypties laidas, vykdomus projektus: „Laisvės keliu“, „Dzūkiška pynė“, „Alytaus istorijos slenksčiai“, „Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai“, „Dzūkijos kraštas ir jos atspindžiai“ (pasiūlė  Aldona Baublienė).

Už aktyvią kūrybinę veiklą organizuojant renginius kavinėse ir miesto viešosiose erdvėse, kūrybinius projektus „Arčiau namų“, „Kuždesiai“ bei „Joga mano mieste“, dalyvavimą projektuose „Alytus In Rock“, „Kitokios pamokos“ į kultūros premiją pretenduoja Oganes Arakėlian ir  Rūta Kavaliauskaitė-Arakėlian (pasiūlė VšĮ „Atminties kliedesiai“).

Už ilgametę Dzūkijai ir Lietuvai ypač svarbią veiklą (Dzūkijos skyrius veikia nuo 1989 m., 30 metų), puoselėjant etnografinio regiono savitumą, tautodailininkų raišką, kultūrinio turizmo plėtojimą kultūros premiją siūloma skirti  Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriui (pasiūlė Aušra Plytnikaitė).

Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“ ir Lietuvos Respublikos garbės konsulas JAV Rimas Česonis  kultūros premijai už ypač svarbią ir aktyvią kultūrinę veiklą pasiūlė Alytaus miesto liaudies meno studijos „Dainava“ prezidentą Romualdą Ambroževičių. 

Tarp kandidatų ir  Alytaus apskrities literatų klubo valdybos narė, literatūrinių konkursų diplomantė ir laureatė Scholastika Kavaliauskienė. Jos kandidatūra pasiūlyta už  ilgametę aktyvią kultūrinę-literatūrinę veiklą (kandidatūrą pateikė Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ valdybos narė, pirmininko pavaduotoja Regina Rasimienė). 

Kandidatu skirti kultūros premiją už ilgametę ir aktyvią veiklą, vizualaus meno populiarinimą ir sklaidą nominuotas  dailininkas Evaldas Grinius, VšĮ „Egarta“ direktorius (pasiūlė dailininkas Adolfas Klastaitis). 

Už 24 sezonus vykdomą svarbią ilgametę kultūrinę veiklą, vaikų užimtumo gerinimą ir edukaciją kultūros premijai pasiūlytas  VšĮ Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“ (pasiūlė  VO „Gelbėkit vaikus“ Alytaus vaikų dienos centras „GALI“) .

 

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą