Nuotraukos autorius: Ilona Krupavičienė

Knyga apie paskutinį Dainavos apygardos partizaną rado kelią į alytiškių širdis

Šiais metais, rugpjūčio pabaigoje, Punsko „Aušros“ leidykloje septintojo Dainavos apygardos vado Vinco Daunoro-Kelmo, Ungurio, Vinco 100-ųjų gimimo metinių proga pasirodė Ritos Pauliukaitienės sudaryta knyga „Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo artimieji“. Leidinyje skelbiami įvairių autorių straipsniai bei įžvalgos apie Vincą Daunorą-Kelmą, jo bendražygius, Dzūkijos apygardos ir Pietų Lietuvos (Nemuno) sričių partizanų vadus, skaudžią okupacijos pradžią, apie kai kuriuos pokario kovų bruožus, stribus ir jų taktiką.

Knygos sutiktuvės Alytuje įvyko Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. Jautriai ir subtiliai knygos atsiradimo istoriją ir sudėtingas lietuvių kovų už laisvę aplinkybes į renginį susirinkusiems alytiškiams atskleidė pedagogė, kraštotyrininkė Rita Pauliukaitienė: „Esu lietuvių kalbos mokytoja, bet labai domiuosi istorija. Partizanai man yra sukeliantys stiprius jausmus. Visų pirma, tai buvo žmonės, kurie praktiškai visi žinojo, ypač po 1947 metų, kad kova yra beviltiška. Kai kalbama apie partizanus, dažnai žmonės vengia tyrinėti savo giminės istoriją bijodami atrasti išdavikų, persimetėlių. Bet bijoti nereikėtų. Atleiskime tiems, kurie ilgainiui nebepajėgė būti tokiais didvyriais, kokių mes norėtume. Juk NKVD metodai buvo tokie, kad beveik niekas jų nepajėgtų atlaikyti. Tad neteiskime...“

Kaip ir būdinga partizanų vadams, V. Daunoras-Ungurys, Kelmas buvo neeilinė asmenybė, pasižymėjusi ypatingu ryžtu ir kovos dvasia, o jo gyvenimas tapo vertas knygos. V. Daunoras buvo septintasis ir paskutinysis Dainavos apygardos vadas, vadovavęs iki pat tragiškos savo žūties.

Renginio metu knygos sudarytoja pristatė ir kitus Dainavos apygardos vadus. Apygardos įkūrėjas Juozas Vitkus-Kazimieraitis, Dominykas Jėčys-Ąžuolis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, l.e.p. Benediktas Labėnas-Kariūnas, Lionginas Baliukevičius-Dzūkas bei Juozas Gegužis-Diemedis – šių vyrų išmintis ir ryžtas buvo tapę pavyzdžiu ir paskutinam Dainavos apygardos vadui.

„V. Daunorui-Unguriui, Kelmui, kaip paskutiniam vadui, buvo labai sunku. Jis išlaidojo visus. 1954 metais jis žuvo kaip paskutinis Dainavos partizanas“, – teigia Rita Pauliukaitienė.
„Aš suprantu, koks atsakingas ir sunkus yra sudarytojo darbas, tad esu dėkingas Ritai, taip nuosekliai surinkusiai duomenis“, – leidinio pristatymo renginyje kalbėjo vienas iš knygos bendraautorių – Gintaras Lučinskas.

Visuomenininkas, kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas susirinkusiems atskleidė Dzūkijos partizanų vado Juozo Petraškos-Patrimpo gyvenimo istoriją: „J. Petraška suprato partizanų kovų prasmę ir daug dėmesio skyrė partizanų kovų įamžinimui. Sulaukęs Lietuvos nepriklausomybės, jis tuo tikslu išleido ne vieną knygą, inicijavo muziejines ekspozicijas, žeminių atkūrimą, pagerbimo ženklus ir kt.“

Knygos pristatymo renginyje skambėjo jautrūs vokaliniai-muzikiniai intarpai. Juos sukūrė Alytaus muzikos mokyklos mokiniai: Austėja, Matas, Jogailė, Goda ir Salomėja su mokytojomis Birute ir Sonata.

„Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo artimieji“ – antroji R. Pauliukaitienės sudaryta knyga apie partizanus, tačiau skaudžios istorijos klodai dar neišsemti, tad aplinkiniai švelniai ragina kibti į trečios knygos turinio sudarymą. Tai skausmingas ir jautrus darbas, tačiau Rita yra tas žmogus, kuris tyliai ir nuoširdžiai rūpinasi nukankintų žmonių atminimo įamžinimu. Išsaugotas atminimas – tai duoklė, kurią visi mes esame skolingi...

Jūratė Čėsnaitė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą