Lazdijų krašte pagerbti Lietuvos partizanai

Ankstų 2022 m. gegužės 7 d. rytą grupė alytiškių apsilankė Lazdijuose nuo 2022 m. sausio 13 d. veikiančiame Laisvės kovų muziejuje, Lazdijų krašto muziejaus padalinyje. Vyr. muziejininkė Jūratė Pasiukonienė ir muziejininkė-edukatorė Dalė Juknevičienė aprodė moderniai ir šiuolaikiškai įrengtas muziejaus ekspozicijas, papasakojo apie Dainavos apygardos Šarūno rinktinės, veikusios Lazdijų krašte, veiklą ir pakvietė Alytaus miesto savivaldybės mokyklų mokinius ir mokytojus apsilankyti šiame muziejuje.

Lazdijų krašto nuostabioje vietoje – Veisiejų seniūnijoje 2022 m. gegužės 7 d. vyko Lietuvos partizanams pagerbti skirtas renginys, kuriame dalyvavo ir gausus būrys alytiškių. Su puoselėjančiais tautiškumą ir patriotiškumą mūsų miesto gyventojais renginyje kartu dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Neurologinio skyriaus vedėjas Vytas Jazepčikas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas ir Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aleksandras Kirilovas. Renginyje taip pat dalyvavo Alytaus Putinų gimnazijos jaunieji šauliai, vadovaujami šios gimnazijos fizinio ugdymo mokytojo metodininko, jaunųjų šaulių klasių kuratoriaus Gintaro Kličiaus, ir Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos jaunieji šauliai ir ateitininkai, vadovaujami neformaliojo švietimo mokytojos  Ramūnės Jasaitienės. 

Renginys prasidėjo Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčioje šv. Mišiomis už žuvusius Lietuvos partizanus, kovojusius Lazdijų krašte veikusioje Dainavos apygardos Šarūno rinktinėje. Šv. Mišias aukojo Veisiejų Šv. Jurgio parapijos klebonas, kun. teol. lic. Žydrūnas Burnys, ypatingą dėmesį skyręs Vailionių šeimai, kurios tėvas ir trys jo sūnūs antrosios sovietų okupacijos metais žuvo kovodami už lietuvių tautos Laisvę ir Lietuvos valstybės Nepriklausomybę. 

Renginys tęsėsi Veisiejų seniūnijos Paliūnų kaime prie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro (toliau – LGGRTC) užsakymu pastatyto ir finansuoto Vyčio Kryžiaus formos marmurinio Atminimo ženklo, papildomai papuošto Vyčio, naudoto tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje, simboliu raudoname skyde. Šio svarbaus papildomo elemento pagaminimą finansavo UAB „Arvitra Baltic“ direktorius Andžej Ravluševič, dalyvavęs ir kalbėjęs šiame renginyje. 

Renginį gražiai vedęs Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnijos seniūnas Zenonas Sabaliauskas pakvietė Lietuvos partizanų Dainavos apygardos Šarūno rinktinėje kovojusių ir žuvusių partizanų iš Paliūnų kaimo Vailionių šeimos – Antano Vailionio-Tėvo (1898–1951) ir trijų jo sūnų – Antano Vailionio-Paparčio (1923–1949), Vlado Vailionio-Artojo (1925–1948) ir Juozo Vailionio-Bedalio (1928–1950) atminimą pagerbti tylos ir susikaupimo akimirkomis, jų garbei renginio dalyviai sugiedojo „Tautišką giesmę“.
Vyčio formos marmurinį Atminimo ženklą pašventino Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčios klebonas, kun. teol. lic. Žydrūnas Burnys. 

Plazdant Lietuvos valstybės (Trispalvei) ir Lietuvos valstybės istorinei (su Vyčiu) vėliavoms, Lazdijų rajono savivaldybės ir Alytaus miesto savivaldybės vėliavoms, Lietuvos šaulių sąjungos vėliavai, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos, Alytaus Putinų gimnazijos, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos ir šios gimnazijos ateitininkų organizacijos vėliavoms, Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Valdas Petras Mikelionis ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Labukas ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Vytas Jazepčikas, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aleksandras Kirilovas kartu su kitais renginio dalyviais iš Lazdijų krašto ir Alytaus prie Atminimo ženklo padėjo trispalvėmis juostomis perrištas gėlių puokštes ir uždegė atminimo žvakeles. Viso renginio metu Lazdijų krašto jaunieji šauliai savo rankose laikė išskleistas Lietuvos ir Ukrainos vėliavas, tuo norėdami parodyti, kokia svarbi buvo Lietuvai pokario Laisvės kova ir demonstruodami Lietuvos palaikymą Ukrainai, kuri šiuo metu žūtbūtinėje kovoje gina savo Nepriklausomybę.
Jausmingas ir prasmingas kalbas pasakė Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Valdas Petras Mikelionis, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Labukas, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Alytaus skyriaus pirmininkas, ats. mjr. Dalius Sinkevičius, UAB „Arvitra Baltic“ direktorius Andžej Ravluševič, LGGRTC Memorialinio departamento Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Juodzevičienė ir vyriausioji istorikė Vilma Dubonienė, Lietuvos partizano Antano Vailionio-Tėvo, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanoto Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (po mirties) krikštasūnis Antanas Tumosa ir šio Lietuvos partizano anūkė Rūta Gadliauskienė (mergautinė pavardė Stabingytė).

Renginyje skambėjo „Kupolės“ folkloro ansamblio iš Kauno atliekamos tautinės ir patriotinės dainos. Renginys užbaigtas Veisiejų kultūros namų salėje skambant „Kupolės“ atliekamoms dainoms. Lazdijų krašto žmonių ir alytiškių atstovai padėkojo ansambliui „Kupolė“ už dalyvavimą Lietuvos partizanų pagerbimo renginyje. Renginio dalyviai turėjo galimybę pasivaišinti ir maloniai pabendrauti prie Lazdijų rajono savivaldybės paruošto vaišių stalo.

Renginys buvo nufilmuotas ir bus sukurtas filmas, kurį gaus dovanų renginio organizatoriai ir Vailionių šeimos atstovai.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą