Eikime dviese į mišką. Vaclovas Matažinskas

Eikime dviese į mišką,

Seniai jau tu ten buvai.

Pabodo jau miesto triukšmas,

Dulkėti, vienodi namai.


Eikime dviese į mišką,

Ten oras gaivus, tu žinai.

Ten kvepia uogomis, grybais

Ir girdisi paukščių balsai. 


Eikime į mišką dviese...      

Ten tylu, ramu ir gražu –   

Su gamta kalbėt ten galėsi,

Ten daug gyvasties, ten smagu.


Eikime dviese į mišką –

Paliksim batus pagiry,

Minkštais samanų debesėliais

Bėgiosime dviese basi.


Eikime dviese į mišką

Ten būsiu tik aš, būsi tu...

Eikime dviese į mišką,

Mieste juk taip nuobodu...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą