Mažam laše. Vaclovas Matažinskas

Mažam laše dangus matyti
Ir medžiai rudenio pliki,
Norėčiau tau kažką sakyti,
Tik nežinau, ar tu girdi.
 
Norėčiau tam laše tave išvysti,
Paimčiau saujon atsargiai,
Laikyčiau taip, kad negalėtų jis išslysti,
Ir pasipiltų į tą lašą bučiniai.
 
Bučiuočiau aš tave mažam lašely
Ir glamonėčiau savo akimis,
Juk sakoma, kad meilė viską gali
Ir paverčia tikrove mūs viltis...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą