Vėlinės. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė

Prisiminimais dega žvakės
Už tuos, kurių šalia nėra,
Už tuos, išėjusius į amžinybę,
Už tuos, kurie jau angelais skrajoja danguje.
 
Visi keliai link kapinių šiandieną veda.
Lauke sutemo, o kapuos šviesu
Ir žvakės kiekvienos liepsnelėj
Mes matom veidus savo artimų.
 
Ir lenkiam galvas mes žemai
Už tuos, kurių liepsna žvakelėje plazdena.
Ateis diena ir susitiksime su jais
Aukštybėse, kur angelai gyvena.

Irutė Matažinskaitė Lazickienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą